Cách bấm máy tính giải hệ phương trình Giải hệ phương trình online

Nội dung
 • 6 Đánh giá

GiaiToan.com biên soạn và đăng tải tài liệu lớp 9 Cách bấm máy tính giải hệ phương trình bao gồm các kiến thức: Thế nào hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, hệ phương trình bậc nhất ba ẩn, cách bấm máy tính fx 570vn plus. Tài liệu được xây dựng dựa trên nội dung trọng tâm Toán lớp 9 giúp học sinh củng cố lý thuyết và tính chất Đại số cần thiết chuẩn bị tốt cho các bài kiểm tra sắp tới. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

1. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng:

ax + by = c

Trong đó x, y là hai ẩn a,b,c \in \mathbb{R}

Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng:

\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
 {ax + by = c} \\ 
 {a'x + b'y = c'} 
\end{array}} \right.\left( {a,b,c,a',b',c' \in \mathbb{R}} \right)

Trong đó x, y là hai ẩn

Cách giải hệ phương trình 2 ẩn

Ví dụ: Giải hệ phương trình sau: \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
 {2x + 3y = 1} \\ 
 {x - 5y = 8} 
\end{array}} \right.

Hướng dẫn giải

Cách bấm máy tính giải hệ phương trình

Bước 1: Nhấn phím ON khởi động máy

Bước 2: Nhấn tổ hợp phím MODE ⇢ 5 ⇢ 1, màn hình xuất hiện giao diện hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn tương ứng

Bước 3: Điền lần lượt các hệ số bằng cách nhấn tổ hợp phím hệ số kết hợp dấu bằng như sau:

Nhấn phím 2 rồi nhấn "="

Nhấn phím 3 rồi nhấn "="

Nhấn phím 1 rồi nhấn "="

Nhấn phím 1 rồi nhấn "="

Nhấn phím -5 rồi nhấn "="

Nhấn phím 8 rồi nhấn "="

Bước 4: Nhấn phím "=" nhận kết quả nghiệm của phương trình:

Cách bấm máy tính giải hệ phương trình

Cách bấm máy tính giải hệ phương trình

Cách bấm máy tính giải hệ phương trình

2. Giải hệ phương trình bậc 3 ẩn

Phương trình bậc nhất ba ẩn có dạng tổng quát là:

ax + by + cz = d

Với x, y, z là ba ẩn và a,b,c,d \in \mathbb{R}

Hệ phương trình bậc nhất ba ẩn có dạng:

\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
 {{a_1}{x_1} + {b_1}{y_1} + {c_1}{z_1} = {d_1}} \\ 
 \begin{gathered}
 {a_2}{x_2} + {b_2}{y_2} + {c_2}{z_2} = {d_2} \hfill \\
 {a_3}{x_3} + {b_3}{y_3} + {c_3}{z_3} = {d_3} \hfill \\ 
\end{gathered} 
\end{array}} \right.

Với x, y, z là ba ẩn và các chữ còn lại là các hệ số.

Cách bấm máy tính hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn

Ví dụ: Giải hệ phương trình sau: \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
 {2x + 3y + 1z = 5} \\ 
 {6x + y - z = 4} \\ 
 {x - 7y + 4z = 8} 
\end{array}} \right.

Hướng dẫn giải

Cách bấm máy tính giải hệ phương trình

Bước 1: Nhấn phím ON khởi động máy

Bước 2: Nhấn tổ hợp phím MODE ⇢ 5 ⇢ 2, màn hình xuất hiện giao diện hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn tương ứng

Bước 3: Điền lần lượt các hệ số bằng cách nhấn tổ hợp phím hệ số kết hợp với dấu bằng như sau:

Nhấn phím tương tự như hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Nhấn phím 2 rồi nhấn "="

Nhấn phím 3 rồi nhấn "="

Nhấn phím 1 rồi nhấn "="

Nhấn phím 6 rồi nhấn "="

Nhấn phím 1 rồi nhấn "="

Nhấn phím -1 rồi nhấn "="

Nhấn phím 1 rồi nhấn "="

Nhấn phím -7 rồi nhấn "="

Nhấn phím 4 rồi nhấn "="

Bước 4: Nhấn phím "=" nhận kết quả nghiệm của phương trình

Cách bấm máy tính giải hệ phương trình

Cách bấm máy tính giải hệ phương trình

Cách bấm máy tính giải hệ phương trình

---------------------------------------------

Hy vọng tài liệu Toán 9 Bấm máy tính Fx 570vn Plus giải hệ phương trình sẽ giúp các em học sinh củng cố, ghi nhớ lý thuyết và công thức giá trị tuyệt đối từ đó vận dụng giải các bài toán một cách dễ dàng, chuẩn bị hành trang kiến thức vững chắc trong năm học lớp 9. Mời thầy cô và bạn đọc tham khảo thêm một số tài liệu liên quan: Hỏi đáp Toán 9, Lý thuyết Toán 9, Giải Toán 9, Luyện tập Toán 9, ... Chúc các em học tốt.

Tài liệu liên quan:

 • 7.308 lượt xem
Chia sẻ bởi: Bon
Tìm thêm: Toán 9
Sắp xếp theo