Toán 12

 • sin2x = ? 🖼️
  sin2x bằng gì là tài liệu do GiaiToan biên soạn dành cho các em học sinh giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức về dạng bài tập lượng giác chương trình THPT
 • Công thức tính số cạnh, đỉnh của khối đa diện 🖼️
  Công thức khối đa diện - Có đáp án là tài liệu bài tập môn Toán 12 có hướng dẫn chi tiết đi kèm, giúp các bạn củng cố kĩ năng giải bài tập trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc gia môn Toán
 • Cosx = 0 🖼️
  Giải cosx = 0 là tài liệu do GiaiToan biên soạn dành cho các em học sinh giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức về dạng bài tập Toán 12
 • Cách tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất bằng máy tính 🖼️
  Giá trị nhỏ nhất của hàm số là tài liệu do GiaiToan biên soạn dành cho các em học sinh giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức về dạng bài tập toán về hàm số
 • Tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng 🖼️
  Hàm số đồng biến trên khoảng - Có đáp án là tài liệu bài tập môn Toán 12 có hướng dẫn chi tiết đi kèm, giúp các bạn củng cố kĩ năng giải bài tập trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc gia môn Toán
 • Tìm m để hàm số đồng biến trên R 🖼️
  Hàm số đồng biến trên R - Có đáp án là tài liệu bài tập môn Toán 12 có hướng dẫn chi tiết đi kèm, giúp các bạn củng cố kĩ năng giải bài tập trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc gia môn Toán
 • Cos x = 1 🖼️
  Giải cosx = 1 là tài liệu do GiaiToan biên soạn dành cho các em học sinh giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức về dạng bài tập Toán 12
 • Khối đa diện đều loại {3; 5} 🖼️
  Hình đa diện đều loại {3; 5} là tài liệu do GiaiToan biên soạn dành cho các em học sinh giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức về dạng bài tập lượng giác chương trình THPT
 • Tìm m để hàm số có 5 cực trị 🖼️
  Số điểm cực trị của hàm số - Có đáp án là tài liệu bài tập môn Toán 12 có hướng dẫn chi tiết đi kèm, giúp các bạn củng cố kĩ năng giải bài tập trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc gia môn Toán
 • Hình chóp tứ giác có bao nhiêu mặt bao nhiêu cạnh bao nhiêu đỉnh? 🖼️
  Khối chóp Toán 12 là tài liệu bài tập môn Toán 12 có hướng dẫn chi tiết đi kèm, giúp các bạn củng cố kĩ năng giải bài tập trắc nghiệm ôn thi THPT Quốc gia môn Toán