Lý thuyết Toán 7

Lý thuyết Toán 7 đơn giản, dễ hiểu

 • Số nguyên a có phải là số hữu tỉ không? Vì sao? 🖼️
  Bài học Tập hợp Q các số hữu tỉ giúp các em học sinh tham khảo, ôn tập và củng cố lại kiến thức đã được học trên trường để chuẩn bị tốt cho kì thi học kì sắp tới.
 • Toán lớp 7 Bài 12 Số thực 🖼️
  Lý thuyết và bài tập Toán 7: Số thực giúp các em học sinh tham khảo, ôn tập và củng cố lại kiến thức đã được học trên trường để chuẩn bị tốt cho kì thi học kì sắp tới.
 • Toán lớp 7 Bài 11 Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai 🖼️
  Lý thuyết và bài tập Toán 7: Số vô tỉ Khái niệm căn bậc hai giúp các em học sinh tham khảo, ôn tập và củng cố lại kiến thức đã được học trên trường để chuẩn bị tốt cho kì thi học kì sắp tới.
 • R là tập hợp số gì? 🖼️
  GiaiToan.com xin gửi tới các em học sinh lớp 7 tài liệu Số thực. Với các bài tập này, các em có thể làm bài để ôn tập lại kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài, đạt thành quả cao trong kì thi sắp tới.
 • Q là tập hợp số gì? 🖼️
  GiaiToan.com xin gửi tới các em học sinh lớp 7 tài liệu Số hữu tỉ. Với các bài tập này, các em có thể làm bài để ôn tập lại kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài, đạt thành quả cao trong kì thi sắp tới.
 • Toán lớp 7 Bài 10 Làm tròn số 🖼️
  Lý thuyết và bài tập Toán 7: Làm tròn số giúp các em học sinh tham khảo, ôn tập và củng cố lại kiến thức đã được học trên trường để chuẩn bị tốt cho kì thi học kì sắp tới.
 • Toán lớp 7 Bài 9 Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn 🖼️
  Lý thuyết và bài tập Toán 7: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn giúp các em học sinh tham khảo, ôn tập và củng cố lại kiến thức đã được học trên trường để chuẩn bị tốt cho kì thi học kì sắp tới.
 • Toán lớp 7 Bài 8 Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau 🖼️
  Lý thuyết và bài tập Toán 7: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau giúp các em học sinh tham khảo, ôn tập và củng cố lại kiến thức đã được học trên trường để chuẩn bị tốt cho kì thi học kì sắp tới.
 • Toán lớp 7 Bài 7 Tỉ lệ thức 🖼️
  Lý thuyết và bài tập Toán 7: Tỉ lệ thức giúp các em học sinh tham khảo, ôn tập và củng cố lại kiến thức đã được học trên trường để chuẩn bị tốt cho kì thi học kì sắp tới.
 • Toán lớp 7 Bài 6 Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp) 🖼️
  Lý thuyết và bài tập Toán 7: Lũy thừa của một số hữu tỉ giúp các em học sinh tham khảo, ôn tập và củng cố lại kiến thức đã được học trên trường để chuẩn bị tốt cho kì thi học kì sắp tới.