Toán 7 Bài 20: Tỉ lệ thức Toán 7 sách Kết nối tri thức

Nội dung
  • 2 Đánh giá

Lý thuyết bài 20: Tỉ lệ thức - Toán lớp 7 Kết nối tri thức trang 4 SGK được GiaiToan biên soạn và đăng tải. Bài học hôm nay bao gồm các kiến thức cần nhớ kèm theo các dạng toán thường gặp, giúp các em nắm vững kiến thức trọng tâm, ôn luyện để học tốt môn Toán 7. Dưới đây là nội dung chi tiết, các em tham khảo nhé.

1. Các kiến thức cần nhớ

Định nghĩa tỉ lệ thức

+ Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số \dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}

+ Tỉ lệ thức \dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d} còn được viết là a:b = c:d

Ví dụ: \dfrac{{28}}{{24}} = \dfrac{7}{6};\dfrac{3}{{10}} = \dfrac{{2,1}}{7}

Tính chất tỉ lệ thức

+ Tính chất 1 (tính chất cơ bản của tỉ lệ thức)

Nếu \dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d} thì a.d = b.c

+ Tính chất 2 (điều kiện để bốn số lập thành tỉ lệ thức): Nếu ad = bc và a,b,c,d \ne 0 thì ta có các tỉ lệ thức

\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}; \dfrac{a}{c} = \dfrac{b}{d}; \dfrac{d}{b} = \dfrac{c}{a}; \dfrac{d}{c} = \dfrac{b}{a}.

Ví dụ: Ta có \dfrac{3}{6} = \dfrac{9}{{18}} \Rightarrow 3.18 = 9.6\left( { = 54} \right)

4.9 = 3.12(=36) nên ta có các tỉ lệ thức sau: \dfrac{4}{3} = \dfrac{{12}}{9};\,\dfrac{3}{4} = \dfrac{9}{{12}};\dfrac{4}{{12}} = \dfrac{3}{9};\dfrac{{12}}{4} = \dfrac{9}{3}

2. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Lập tỉ lệ thức từ đẳng thức cho trước

Phương pháp:

Ta sử dụng: Nếu a.d = b.c thì

\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}; \dfrac{a}{c} = \dfrac{b}{d}; \dfrac{d}{b} = \dfrac{c}{a}; \dfrac{d}{c} = \dfrac{b}{a}.

Dạng 2: Tìm x, y

Phương pháp:

Sử dụng tính chất cơ bản của tỉ lệ thức: Nếu \dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d} thì a.d = b.c

Trong một tỉ lệ thức ta có thể tìm một số hạng chưa biết khi biết ba số hạng còn lại.

\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d} \Rightarrow a = \dfrac{{bc}}{d};\,b = \dfrac{{ad}}{c};c = \dfrac{{ad}}{b};\,d = \dfrac{{bc}}{a} .

Ví dụ: Tìm x biết \dfrac{x}{2} = \dfrac{8}{6}

Ta có:

\begin{array}{l}
\dfrac{x}{2} = \dfrac{8}{6}\\
\Rightarrow x.6 = 8.2\\
\Rightarrow x = \dfrac{{16}}{6}\\
\Rightarrow x = \dfrac{8}{3}
\end{array}

Dạng 3: Chứng minh các tỉ lệ thức

Phương pháp:

Dựa vào các tính chất của tỉ lệ thức và biến đổi linh hoạt để chứng minh.

Toán 7 Bài 20: Tỉ lệ thức

3. Bài tập Tỉ lệ thức

>>> Bài tiếp theo: Toán 7 Bài 21: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

>>> Bài trước: Lý thuyết bài 19: Biểu đồ đoạn thẳng - KNTT

Toán 7 Bài 20: Tỉ lệ thức được GiaiToan chia sẻ trên đây. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các em nắm chắc trọng tâm của bài, từ đó áp dụng tốt vào giải bài toán tỉ lệ thức, cũng như chuẩn bị cho bài thi giữa học kì và cuối kì môn Toán lớp 7 sắp tới. Ngoài việc tham khảo lý thuyết các em cũng đừng quên giải các bài tập Toán lớp 7 tại chuyên mục Giải Toán 7 Tập 2 KNTT do GiaiToan biên soạn để ôn tập nhé. Chúc các em học tốt.

  • 200 lượt xem
Chia sẻ bởi: Đinh Thị Nhàn
Sắp xếp theo