Toán 7 Bài 24: Biểu thức đại số Toán 7 sách Kết nối tri thức

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Lý thuyết bài 24: Biểu thức đại số - Toán lớp 7 Kết nối tri thức trang 22 SGK được GiaiToan biên soạn và đăng tải. Bài học hôm nay bao gồm tóm tắt lý thuyết, giúp các em nắm chắc kiến thức trọng tâm và từ đó học tốt hơn môn Toán lớp 7. Dưới đây là nội dung chi tiết, mời các em cùng tham khảo.

Lý thuyết Toán 7 bài 24: Biểu thức đại số

1. Biểu thức đại số

Biểu thức không chứa chữ gọi là biểu thức số. Biểu thức chỉ chứa số hoặc chỉ chứa chữ hoặc chứa cả số cả chữ gọi chung là biểu thức đại số.

Ví dụ: 0; - 3;\dfrac{{ - 6}}{7};12;..... là các biểu thức số.

{x^2};3xyz - 3;\dfrac{2}{5}x + 1; - 5;.... là các biểu thức đại số

Trong một biểu thức đại số, các chữ (nếu có) dùng để thay thế hay đại diện cho những số nào đó được gọi là các biến số (gọi tắt là các biến)

Chú ý: Một biểu thức đại số có thể chứa nhiều biến khác nhau

Ví dụ: Biểu thức đại số \dfrac{2}{5}xy - 3z + 1 có các biến là x,y,z.

Chú ý: +) Để cho gọn, khi viết các biểu thức đại số, ta không viết dấu nhân giữa các biến, cũng như giữa các biến và số. Ví dụ, x . y và (-3) . x tương ứng ta có thể viết xy và (-3)x

+) Thông thương ta không viết thừa số 1 trong một tích. Ví dụ, 1x ta viết là x; (-1)xy ta viết là –xy.

+) Với các biến, ta cũng có thể áo dụng các quy tắc và tính chất của các phép tính như đối với các số.

Ví dụ: x + 2x = 3x;

x2 – 3x2 = -2x2 ;

x.x.x = x3 ;

x. (y+z) = xy + xz;

-(x-y)+z = -x + y + z;

2. Giá trị của biểu thức đại số

Muốn tính giá trị của biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của các biến, ta thay giá trị đã cho của mỗi biến vào biểu thức rồi thực hiện các phép tính.

Ví dụ:

Tính giá trị của biểu thức A = 3{x^2} - 4x + y tại x = 2; y = -1?

Giải

Ta có: Thay x = 2; y = -1 vào biểu thức A, ta được:

A = {3.2^2} - 4.2 + \left( { - 1} \right) = 12 - 8 + \left( { - 1} \right) = 3

>>> Bài tiếp theo: Toán 7 Bài 25: Đa thức một biến

>>> Bài trước: Toán 7 Bài 23: Đại lượng tỉ lệ nghịch

Như vậy GiaiToan đã chia sẻ xong Toán 7 Bài 24: Biểu thức đại số. Hy vọng với phần tóm tắt lý thuyết này sẽ giúp ích cho các em nắm chắc kiến thức trọng tâm, từ đó áp dụng vào giải các dạng bài toán đại lượng tỉ lệ nghịch, cũng như chuẩn bị cho bài thi giữa học kì và cuối kì môn Toán lớp 7 sắp tới. Ngoài việc tham khảo lý thuyết các em cũng đừng quên giải các bài tập Toán lớp 7 tại chuyên mục Giải Toán 7 Tập 2 KNTT do GiaiToan biên soạn để ôn tập nhé.

  • 322 lượt xem
Chia sẻ bởi: Đinh Thị Nhàn
Sắp xếp theo