Toán 7 Bài 3 Lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ Toán 7 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Toán 7 Bài 3: Lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ

GiaiToan.com xin giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Lý thuyết Lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ lớp 7 xây dựng dựa trên kiến thức trọng tâm Toán lớp 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Nhằm giúp học sinh lớp 7 củng cố, ôn tập kiến thức lý thuyết Toán 7 Chương 1: Số hữu tỉ. Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo tài liệu.

A. Lũy thừa với số mũ tự nhiên

Lũy thừa bậc n của một số hữu tỉ x, kí hiệu là xn, là tích của n thừa số x (n là số tự nhiên lớn hơn 1)

{x^n} = \underbrace {x.x.x.x....x}_{n{\text{ so x}}}

Quy ước x1 = x; x0 = 1

B. Các phép toán về lũy thừa

a) Tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số

+ Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng hai số mũ

+ Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số khác 0, ta giữ nguyên cơ số và lấy số mũ của lũy thừa bị chia trừ đi số mũ của lũy thừa chia.

Với x \in \mathbb{Q};m,n \in \mathbb{N} ta có:

{x^m}.{x^n} = {x^{m + n}}

{x^m}:{x^n} = {x^{m - n}},\left( {x \ne 0;m \geqslant n} \right)

b) Lũy thừa của lũy thừa

Lũy thừa của lũy thừa. ta giữ nguyên cơ số và nhân hai số mũ với nhau.

{\left( {{x^m}} \right)^n} = {x^{m.n}}

c) Lũy thừa của một tích, một thương

+ Lũy thừa của một tích bằng tích các lũy thừa

+ Lũy thừa của một thương bằng thương các lũy thừa

Với x,y \in \mathbb{Q};n \in \mathbb{N} ta có:

{\left( {x.y} \right)^n} = {x^n}.{y^n}

{\left( {\frac{x}{y}} \right)^n} = \frac{{{x^n}}}{{{y^n}}};\left( {y \ne 0} \right)

C. Lũy thừa với số mũ nguyên âm

Lũy thừa với số mũ nguyên âm của 10 thường được dùng để viết những số rất nhỏ cho thuận tiện.

Với x \in \mathbb{Q};x \ne 0,n \in {\mathbb{N}^*} ta có: {x^{ - n}} = \frac{1}{{{x^n}}}

D. Giải Toán 7 bài 3 Lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ

E. Bài tập Toán 7 Lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ

------> Bài tiếp theo: Toán 7 Bài 4 Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc chuyển vế

----------------------------------------------------

Trên đây là lời giải chi tiết cho các bài tập SGK Kết nối tri thức với cuộc sống Bài 3 Lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ dành cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán Chương 1: Tập hợp các số hữu tỉ. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập nắm chắc kiến thức cơ bản môn Toán 7 và hỗ trợ các em học sinh trong các kì thi trong năm học lớp 7.

  • 101 lượt xem
Chia sẻ bởi: Ma Kết
Tìm thêm: Toán 7
Sắp xếp theo