cos2x = ? Công thức lượng giác

Nội dung
  • 28 Đánh giá

Công thức lượng giác cơ bản đưa ra phương pháp và các ví dụ cụ thể, giúp các bạn học sinh THPT ôn tập và củng cố kiến thức về dạng toán biến đổi công thức lượng giác 10, 11 và lớp 12. Tài liệu bao gồm công thức lượng giác, các bài tập ví dụ minh họa có lời giải và bài tập rèn luyện giúp các bạn bao quát nhiều dạng bài chuyên đề lượng giác. Chúc các bạn học tập hiệu quả!

Công thức nhân đôi

A. Công thức cos2x

\begin{matrix}
  \cos 2x = {\cos ^2}x - {\sin ^2}x \hfill \\
  \cos 2x = 2\cos {s^2} - 1 \hfill \\
  \cos 2x = 1 - 2{\sin ^2}x \hfill \\
  \cos 2x = \dfrac{{1 - {{\tan }^2}x}}{{1 + {{\tan }^2}x}} \hfill \\ 
\end{matrix}

B. Hàm số y = cos2x

Tập xác định của hàm số y = cos2x

Tập xác định D = \mathbb{R}

Tập giá trị của y = cos2x

-1 ≤ cos2x ≤ 1

=> Giá trị lớn nhất của y = cos2x bằng 1

=> Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = cos2x bằng -1

Tính chẵn lẻ của hàm số y = cos2x

Với x ∈ D => -x ∈ D ta có:

y = cos2x

y(-x) = cos2(-x) = cos2x

=> y(x) = y(-x)

=> Hàm số là hàm số chẵn

Vậy hàm số y = cos2x là hàm số chẵn

Chu kì tuần hoàn của hàm số y = cos2x

Hàm số y = cos2x tuần hoàn với chu kì T = π

Công thức mở rộng:

Hàm số y = cos(ax + b) tuần hoàn với chu kì T = \frac{{2\pi }}{{\left| a \right|}}

C. Đồ thị hàm số y = cos2x

cos2x = ?

Hàm số y = cos2x đồng biến trên khoảng \left( {\frac{\pi }{2};0} \right) và nghịch biến trên khoảng \left( {0;\frac{\pi }{2}} \right)

D. Đạo hàm cos2x

y = cos2x

=> y’ = (cos2x)’

=> y’ = (2x)’ . [-sin(2x)]

=> y’ = -2.sin(2x)

Vậy đạo hàm của y = cos2x là y’ = -2sin(2x)

E. Nguyên hàm cos2x

\int {\cos 2xdx = \frac{1}{2}\int {\cos 2xd\left( {2x} \right) = \frac{1}{2}\sin 2x + C} }

Vậy họ nguyên hàm của hàm số y = cos2x là \int {\cos 2xdx = \frac{1}{2}\sin 2x + C}

f. Công thức lượng giác thường gặp

G. Phương trình lượng giác thường gặp

-------------------------------------------------

Hi vọng Chuyên đề công thức lượng giác là tài liệu hữu ích cho các bạn ôn tập kiểm tra năng lực, bổ trợ cho quá trình học tập trong chương trình THPT cũng như ôn luyện cho kì thi THPT Quốc gia. Chúc các bạn học tốt!

Một số tài liệu liên quan:

Chia sẻ bởi: Thiên Bình
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 170.104
Tìm thêm: Toán 10
Sắp xếp theo

    Chủ đề liên quan