Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2021 - 2022 Đề số 3 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Nội dung Tải về
  • 1 Đánh giá

Đề thi Toán lớp 1 học kì 1 năm học 2021 - 2022 Đề số 3 do đội ngũ giáo viên của GiaiToan.com biên soạn là đề Toán lớp 1 kì 1 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống có đáp án kèm theo. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập Toán lớp 1 kì 1 có trong đề thi lớp 1. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 1 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

Tham khảo thêm:

Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2021 - 2022

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2021 - 2022 Đề số 1

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2021 - 2022 Đề số 2

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2021 - 2022 Đề số 4

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2021 - 2022 Đề số 5

Để tải toàn bộ tài liệu, mời nhấn vào đường link: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Bản quyền thuộc về GiaiToan.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 3

I. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1: Số 7 được đọc là:

A. Năm

B. Sáu

C. Bảy

Câu 2: Đáp án nào dưới đây gồm các số lớn hơn 2?

A. 4, 5, 6

B. 0, 9, 3

C. 7, 1, 5

Câu 3: Sắp xếp các số 1, 0, 5, 9 theo thứ tự từ lớn đến bé được:

A. 0, 1, 5, 9

B. 9, 5, 1, 0

C. 1, 5, 9, 0

Câu 4: Kết quả của phép tính 2 + 4 – 1 là:

A. 5

B. 4

C. 3

Câu 5: Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm 8 … 8 + 0 là:

A. <

B. >

C. =

Câu 6: Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đồ vật có dạng chữ nhật?

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2021 - 2022 Đề số 3

A. 4 đồ vật

B. 3 đồ vật

C. 2 đồ vậy

II. Phần tự luận (4 điểm)

Câu 7 (2 điểm): Tính nhẩm:

1 + 4 = …

10 + 0 = …

5 + 2 = …

7 + 2 = …

8 – 2 = …

6 – 3 = …

7 – 0 = …

4 – 4 = …

Câu 8 (2 điểm): Viết phép tính thích hợp ở mỗi hình vẽ dưới đây:

a)

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2021 - 2022 Đề số 3

b)

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2021 - 2022 Đề số 3

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 3

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

C

A

B

A

C

B

II. Phần tự luận

Câu 7:

1 + 4 = 5

10 + 0 = 10

5 + 2 = 7

7 + 2 = 9

8 – 2 = 6

6 – 3 = 3

7 – 0 = 7

4 – 4 = 0

Câu 8:

a) 2 + 6 = 8

b) 7 – 2 = 5

------------------

Ngoài Đề thi toán lớp 1 kì 1 năm học 2021 - 2022 của bộ sách Kết nối tri thức trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo tài liệu về môn Toán lớp 1 mà GiaiToan đã biên soạn và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 1 hơn.

  • 1.478 lượt xem
Chia sẻ bởi: Xuka
Tìm thêm: Toán lớp 1
Sắp xếp theo