Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 - 2021 Đề số 2 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 theo Thông tư 27

Nội dung
  • 19 Đánh giá

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối năm học 2020 – 2021 – Đề số 2

Đề thi Toán lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống năm học 2020 - 2021 Đề số 2 được biên soạn là đề Toán lớp 1 kì 2 có đáp án kèm theo. Đề thi được biên soạn chuẩn theo Ma trận Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 theo Thông tư 27. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập Toán lớp 1 kì 2 có trong đề thi lớp 1. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 1 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

Tham khảo thêm:

Nghiêm cấm sao chép với mục đích thương mại

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 – Đề số 2

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1 (1 điểm): Số gồm 5 đơn vị và 4 chục được viết là:

A. 54B. 45C. 50D. 40

Câu 2 (1 điểm): Trong các số 13, 63, 9, 24 số lớn nhất là số:

A. 13B. 63C. 9D. 24

Câu 3 (1 điểm): Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 - 2021 Đề số 2

A. 6 giờB. 5 giờC. 4 giờD. 3 giờ

Câu 4 (1 điểm): Nếu ngày 7 tháng 10 là thứ ba thì ngày 14 tháng 10 là:

A. Thứ baB. Thứ tưC. Thứ nămD. Thứ sáu

Câu 5 (1 điểm): Độ dài của chiếc bút chì dưới đây theo đơn vị xăng-ti-mét là:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 - 2021 Đề số 2

A. 4cmB. 3cmC. 2cmD. 1cm

II. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 6 (1 điểm): Đặt tính rồi tính:

37 – 412 + 633 + 1145 – 23

Câu 7 (1 điểm): Sắp xếp các số 62, 5, 92, 17 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Câu 8 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

+ Số 23 gồm … chục và … đơn vị.

+ Số … gồm 1 chục và 6 đơn vị.

+ Số … là số liền trước của số 34.

+ Số … là số liền sau của số 69.

Câu 9 (1 điểm): Viết phép tính thích hợp và trả lời câu hỏi:

Hùng có 27 viên bi. Hùng cho Dũng 7 viên bi. Hỏi Hùng còn lại bao nhiêu viên bi?

Câu 10 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình dưới đây có … hình vuông.

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 - 2021 Đề số 2

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 – Đề số 2

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
BCBAD

II. Phần tự luận

Câu 6: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính:

37 – 4 = 3312 + 6 = 18
33 + 11 = 4445 – 23 = 22

Câu 7:

Sắp xếp: 92, 62, 17, 5

Câu 8:

+ Số 23 gồm 2 chục và 3 đơn vị.

+ Số 16 gồm 1 chục và 6 đơn vị.

+ Số 33 là số liền trước của số 34.

+ Số 70 là số liền sau của số 69.

Câu 9:

Phép tính: 27 – 7 = 20

Trả lời: Hùng còn lại 20 viên bi

Câu 10: Hình dưới đây có 3 hình vuông.

------------------

Ngoài Đề thi Toán lớp 1 kì 2 năm học 2020 - 2021 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi lớp 2 kì 1 của các môn Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1 và Tiếng Anh lớp 1 được sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 1 hơn.

  • 45.784 lượt xem
Chia sẻ bởi: Sư Tử
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Sắp xếp theo