Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 - 2021 Đề số 5 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 theo Thông tư 27

Nội dung Tải về
  • 4 Đánh giá

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối năm học 2020 – 2021 – Đề số 5

Đề thi Toán lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống năm học 2020 - 2021 Đề số 5 được biên soạn là đề Toán lớp 1 kì 2 có đáp án kèm theo. Đề thi được biên soạn chuẩn theo Ma trận Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 theo Thông tư 27. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập Toán lớp 1 kì 2 có trong đề thi lớp 1. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 1 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

Tham khảo thêm:

Nghiêm cấm sao chép với mục đích thương mại

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 – Đề số 5

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1 (1 điểm): Sắp xếp các số 84, 15, 46, 27 theo thứ tự từ bé đến lớn:

A. 84, 15, 46, 27B. 15, 46, 84, 27
C. 46, 15, 27, 84D. 15, 27, 46, 84

Câu 2 (1 điểm): Trong các số 27, 59, 19, 22 số lớn nhất là số:

A. 22B. 19C. 27D. 59

Câu 3 (1 điểm): Bàn học của em dài khoảng:

A. 8 gang tayB. 5cmC. 30 bước chânD. 1cm

Câu 4 (1 điểm): Buổi sáng, Nam đi học từ 8 giờ đến 11 giờ. Vậy thời gian Nam đi học là:

A. 3 giờB. 4 giờC. 5 giờD. 6 giờ

Câu 5 (1 điểm): Khi kim dài và kim ngắn đều chỉ số 12 thì đồng hồ chỉ:

A. 9 giờB. 10 giờC. 12 giờD. 11 giờ

II. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 6 (1 điểm): Đặt tính rồi tính:

11 + 225 + 1199 – 8856 – 5

Câu 7 (1 điểm): Tính nhẩm:

10 + 10 + 10 =50 – 20 + 10 =40 – 20 – 10 =

Câu 8 (1 điểm): Nối các dạng hình phù hợp (theo mẫu):

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 - 2021 Đề số 5

Câu 9 (1 điểm): Viết phép tính thích hợp và trả lời câu hỏi:

Bác Hà có 17 con lợn. Bác đem ra chợ bán 7 con. Hỏi bác Hà còn lại bao nhiêu con lợn?

Câu 10 (1 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống sao cho:

Các hàng ngang: Phải có đủ các số từ 1 đến 4, không trùng số và không cần đúng thứ tự.

Các hàng dọc: Đảm bảo có đủ các số từ 1 đến 4, không trùng số, không cần theo thứ tự.

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 - 2021 Đề số 5

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 – Đề số 5

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
DDAAC

II. Phần tự luận

Câu 6: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính:

11 + 2 = 1325 + 11 = 3699 – 88 = 1156 – 5 = 51

Câu 7:

10 + 10 + 10 = 3050 – 20 + 10 = 4040 – 20 – 10 = 10

Câu 8:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 - 2021 Đề số 5

Câu 9:

Phép tính: 17 – 7 = 10

Trả lời: Bác Hà còn lại 10 con lợn

Câu 10:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 - 2021 Đề số 5

------------------

Ngoài Đề thi Toán lớp 1 kì 2 năm học 2020 - 2021 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi lớp 2 kì 1 của các môn Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1 và Tiếng Anh lớp 1 được sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 1 hơn.

  • 20.862 lượt xem
Chia sẻ bởi: Thiên Bình
Sắp xếp theo