Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 - 2021 Đề số 3 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 theo Thông tư 27

Nội dung Tải về
  • 11 Đánh giá

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cánh Diều năm học 2020 – 2021 – Đề số 3

Đề thi Toán lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm học 2020 - 2021 Đề số 3 được biên soạn là đề Toán lớp 1 kì 2 có đáp án kèm theo. Đề thi được biên soạn chuẩn theo Ma trận Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 theo Thông tư 27. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập Toán lớp 1 kì 2 có trong đề thi lớp 1. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 1 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

Tham khảo thêm:

Nghiêm cấm sao chép với mục đích thương mại

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 – Đề số 3

I. Phần trắc nghiệm (7 điểm):

Câu 1 (1 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

a) Trong các số 69, 93, 55, 14 số lớn nhất là số:

A. 69B. 93C. 55D. 14

b) Số gồm 1 chục và 6 đơn vị được viết là:

A. 61B. 16C. 10D. 60

Câu 2 (1 điểm): Viết số còn thiếu vào chỗ chấm:

a) 53, …, 55, 56, …., ….., 59, 60.

b) Số 49 có số liền trước là số …, có số liền sau là số …

Câu 3 (1 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

10 + 20 = 30 ☐15 + 22 = 37 ☐
85 – 10 = 75 ☐48 – 26 = 22 ☐

Câu 4 (1 điểm): Đọc tờ lịch dưới đây và điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 - 2021 Đề số 3

Hôm nay là thứ …. ngày … tháng … năm 2021.

Câu 5 (1 điểm): Điền số từ 1 đến 6 vào các ô trống độ dài bút chì từ ngắn nhất tới dài nhất:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 - 2021 Đề số 3

Câu 6 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 - 2021 Đề số 3

Bạn Quốc đi ngủ lúc … giờ tối.

Câu 7 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 - 2021 Đề số 3

Hình trên có … hình tròn, … hình tam giác, … hình vuông, … hình chữ nhật.

II. Phần tự luận (3 điểm)

Câu 8 (1 điểm): Đặt tính rồi tính:

90 – 60 =28 – 7 =42 + 15 =51 + 6 =

Câu 9 (1 điểm): Tính nhẩm:

10 + 10 + 10 =40 – 30 + 20 =10 + 70 – 50 =

Câu 10 (1 điểm): Viết phép tính thích hợp và trả lời câu hỏi:

Bác Hà có 27 con gà. Bác đã bán đi 5 con. Hỏi bác Hà còn lại bao nhiêu con gà?

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 – Đề số 3

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1:

a) B

b) B

Câu 2:

a) 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.

b) Số 49 có số liền trước là số 50, có số liền sau là số 48

Câu 3:

10 + 20 = 30 [Đ]15 + 22 = 37 [Đ]
85 – 10 = 75 [Đ]48 – 26 = 22 [Đ]

Câu 4:

Hôm nay là thứ tư ngày 2 tháng 6 năm 2021.

Câu 5:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 - 2021 Đề số 3

Câu 6:

Bạn Quốc đi ngủ lúc 9 giờ tối.

Câu 7:

Hình trên có 4 hình tròn, 7 hình tam giác, 6 hình vuông, 5 hình chữ nhật.

II. Phần tự luận

Câu 8: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính:

90 – 60 = 3028 – 7 = 21
42 + 15 = 5751 + 6 = 57

Câu 9:

10 + 10 + 10 = 3040 – 30 + 20 = 3010 + 70 – 50 = 30

Câu 10:

Phép tính: 27 – 5 = 22

Trả lời: bác Hà còn lại 22 con gà

------------------

Ngoài Đề thi Toán lớp 1 kì 2 năm học 2020 - 2021 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi lớp 2 kì 1 của các môn Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1 và Tiếng Anh lớp 1 được sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 1 hơn.

  • 34.201 lượt xem
Chia sẻ bởi: 👨 Lê Hằng Anh