Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 - 2021 Đề số 3 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 theo Thông tư 27

Nội dung Tải về
  • 2 Đánh giá

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 – 2021 – Đề số 3

Đề thi Toán lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 - 2021 Đề số 3 được biên soạn là đề Toán lớp 1 kì 2 có đáp án kèm theo. Đề thi được biên soạn chuẩn theo Ma trận Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 theo Thông tư 27. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập Toán lớp 1 kì 2 có trong đề thi lớp 1. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 1 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

Tham khảo thêm:

Nghiêm cấm sao chép với mục đích thương mại

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 – Đề số 3

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1 (0,5 điểm): Số gồm 2 chục và 5 đơn vị được viết là:

A. 25B. 52C. 2D. 5

Câu 2 (0,5 điểm): Trong các số 15, 63, 54, 22 số bé nhất là:

A. 63B. 54C. 22D. 15

Câu 3 (0,5 điểm): Số lớn nhất có hai chữ số là số:

A. 99B. 98C. 97D. 96

Câu 4 (0,5 điểm): Nhìn vào tờ lịch, hôm nay là ngày:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 - 2021 Đề số 3

A. Thứ hai, ngày 24B. Thứ bảy, ngày 24
C. Thứ bảy, ngày 15D. Thứ ba, ngày 26

Câu 5 (0,5 điểm): Hình dưới đây có bao nhiêu hình chữ nhật?

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 - 2021 Đề số 3

A. 9 hìnhB. 8 hìnhC. 7 hìnhD. 6 hình

Câu 6 (0,5 điểm): Đồng hồ dưới đây chỉ:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 - 2021 Đề số 3

A. 2 giờB. 3 giờC. 4 giờD. 5 giờ

II. Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1 (3 điểm):

a) Đặt tính rồi tính:

44 + 1155 – 24

b) Tính nhẩm:

90 – 80 + 10 =20 + 30 – 40 =

c) Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm:

44 … 2533 … 3367 – 28 … 40

Bài 2 (1 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Mẫu:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 - 2021 Đề số 3

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 - 2021 Đề số 3

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 - 2021 Đề số 3

Bài 3 (1,5 điểm):

a) Hình bên có:

…..hình lập phương

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 - 2021 Đề số 3

b) Khoanh vào vật bé hơn trong các hình dưới đây:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 - 2021 Đề số 3

Bài 4 (1,5 điểm): Viết phép tính rồi nói câu trả lời:

Bạn Lan có 11 viên kẹo. Bạn Hùng có 14 viên kẹo. Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu viên kẹo?

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 – Đề số 3

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
ADABBB

II. Phần tự luận

Bài 1:

a) Học sinh tự đặt phép tính rồi tính:

44 + 11 = 5555 – 24 = 31

b)

90 – 80 + 10 = 2020 + 30 – 40 = 10

c)

44 > 2533 = 3367 – 28 < 40

Bài 2:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 - 2021 Đề số 3Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 - 2021 Đề số 3

Bài 3:

a) Hình bên có 10 hình lập phương

b)

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 - 2021 Đề số 3

Bài 4:

Phép tính: 11 + 14 = 25.

Trả lời: Hai bạn có tất cả 25 quả táo.

------------------

Ngoài Đề thi Toán lớp 1 kì 2 năm học 2020 - 2021 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi lớp 2 kì 1 của các môn Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1 và Tiếng Anh lớp 1 được sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 1 hơn.

  • 17.241 lượt xem
Chia sẻ bởi: 👨 Lê Hằng Anh