Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 - 2021 Đề số 3 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 theo Thông tư 27

Nội dung Tải về
  • 8 Đánh giá

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối năm học 2020 – 2021 – Đề số 3

Đề thi Toán lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống năm học 2020 - 2021 Đề số 3 được biên soạn là đề Toán lớp 1 kì 2 có đáp án kèm theo. Đề thi được biên soạn chuẩn theo Ma trận Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 theo Thông tư 27. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập Toán lớp 1 kì 2 có trong đề thi lớp 1. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 1 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

Tham khảo thêm:

Nghiêm cấm sao chép với mục đích thương mại

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 – Đề số 3

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1 (1 điểm): Số “Ba mươi hai” được viết là:

A. 30B. 20C. 23D. 32

Câu 2 (1 điểm): Sắp xếp các số 27, 53, 63, 1 theo thứ tự từ bé đến lớn được:

A. 27, 53, 63, 1B. 63, 53, 27, 1
C. 1, 27, 53, 63D. 1, 53, 27, 63

Câu 3 (1 điểm): Từ 11 đến 34 có bao nhiêu số tròn chục?

A. 4 sốB. 3 sốC. 2 sốD. 1 số

Câu 4 (1 điểm): Hôm nay là ngày 14 tháng 4. Vậy 4 ngày nữa là ngày:

A. 18B. 19C. 20D. 21

Câu 5 (1 điểm): Độ dài của chiếc băng theo đơn vị xăng-ti-mét là:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 - 2021 Đề số 3

A. 3cmB. 4cmC. 5cmD. 6cm

II. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 6 (1 điểm): Đặt tính rồi tính:

23 + 618 – 347 – 1211 + 10

Câu 7 (1 điểm): Sắp xếp các số 30, 19, 47, 98 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Câu 8 (1 điểm): Vẽ thêm kim dài và kim phút vào đồng hồ để đồng hồ chỉ:

7 giờ

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 - 2021 Đề số 3

11 giờ

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 - 2021 Đề số 3

Câu 9 (1 điểm): Viết phép tính thích hợp và trả lời câu hỏi:

Một lớp học có 12 bạn học sinh nữ và 11 bạn học sinh nam tham gia văn nghệ. Hỏi lớp học có tất cả bao nhiêu bạn tham gia văn nghệ?

Câu 10 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình dưới đây có … hình tròn.

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 - 2021 Đề số 3

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 – Đề số 3

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
DCCAA

II. Phần tự luận

Câu 6: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính:

23 + 6 = 2918 – 3 = 15
47 – 12 = 3511 + 10 = 21

Câu 7: Sắp xếp: 19, 30, 47, 98

Câu 8:

7 giờ

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 - 2021 Đề số 3

11 giờ

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 - 2021 Đề số 3

Câu 9:

Phép tính: 12 + 11 = 23

Trả lời: Lớp học có 23 bạn tham gia văn nghệ

Câu 10: Hình dưới đây có 12 hình tròn.

------------------

Ngoài Đề thi Toán lớp 1 kì 2 năm học 2020 - 2021 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi lớp 2 kì 1 của các môn Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1 và Tiếng Anh lớp 1 được sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 1 hơn.

  • 27.360 lượt xem
Chia sẻ bởi: Thiên Bình
Sắp xếp theo