Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 - 2021 Đề số 4 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 theo Thông tư 27

Nội dung Tải về
  • 1 Đánh giá

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Kết nối năm học 2020 – 2021 – Đề số 4

Đề thi Toán lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống năm học 2020 - 2021 Đề số 4 được biên soạn là đề Toán lớp 1 kì 2 có đáp án kèm theo. Đề thi được biên soạn chuẩn theo Ma trận Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 theo Thông tư 27. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập Toán lớp 1 kì 2 có trong đề thi lớp 1. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 1 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

Tham khảo thêm:

Nghiêm cấm sao chép với mục đích thương mại

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 – Đề số 4

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1 (1 điểm): Số gồm 5 chục và 6 đơn vị được viết là:

A. 56B. 50C. 60D. 65

Câu 2 (1 điểm): Trong các số 93, 15, 63, 74 số lớn nhất là số:

A. 74B. 63C. 15D. 93

Câu 3 (1 điểm): Có bao nhiêu số có 1 chữ số?

A. 7 sốB. 8 sốC. 9 sốD. 10 số

Câu 4 (1 điểm): Bốn ngày trước là ngày 15. Vậy hôm nay là ngày:

A. 18B. 19C. 20D. 21

Câu 5 (1 điểm): Đồng hồ dưới đây có kim giờ chỉ số:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 - 2021 Đề số 4

A. 5B. 6C. 7D. 8

II. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 6 (1 điểm): Đặt tính rồi tính:

12 + 435 + 1149 – 287 – 26

Câu 7 (1 điểm): Hoàn thành bảng dưới đây (theo mẫu):

Số gồmViết sốĐọc số
8 chục và 3 đơn vị83Tám mươi ba
5 chục và 1 đơn vị
92
Mười bốn

Câu 8 (1 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 - 2021 Đề số 4

Câu 9 (1 điểm): Viết phép tính thích hợp và trả lời câu hỏi:

Lớp 1A có 35 bạn học sinh. Lớp 1B có 42 bạn học sinh. Hỏi hai lớp có tất cả bao nhiêu học sinh?

Câu 10 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình dưới đây có … hình chữ nhật.

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 - 2021 Đề số 4

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 – Đề số 4

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
ACDBD

II. Phần tự luận

Câu 6: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính:

12 + 4 = 1635 + 11 = 46
49 – 2 = 4787 – 26 = 61

Câu 7:

Số gồmViết sốĐọc số
8 chục và 3 đơn vị83Tám mươi ba
5 chục và 1 đơn vị51Năm mươi mốt
9 chục và 2 đơn vị92Chín mươi hai
1 chục và 4 đơn vị14Mười bốn

Câu 8:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 - 2021 Đề số 4

Câu 9:

Phép tính: 35 + 42 = 77

Trả lời: Hai lớp có tất cả 77 bạn học sinh

Câu 10: Hình dưới đây có 4 hình chữ nhật.

------------------

Ngoài Đề thi Toán lớp 1 kì 2 năm học 2020 - 2021 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi lớp 2 kì 1 của các môn Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1 và Tiếng Anh lớp 1 được sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 1 hơn.

  • 16.101 lượt xem
Chia sẻ bởi: 👨 Lê Hằng Anh