Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2021 - 2022 Đề số 2 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Nội dung Tải về
  • 3 Đánh giá

Đề thi Toán lớp 1 học kì 1 năm học 2021 - 2022 Đề số 2 do đội ngũ giáo viên của GiaiToan.com biên soạn là đề Toán lớp 1 kì 1 của bộ sách Cánh Diều có đáp án kèm theo. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập Toán lớp 1 kì 1 có trong đề thi lớp 1. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 1 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

Tham khảo thêm:

Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2021 - 2022

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2021 - 2022 Đề số 1

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2021 - 2022 Đề số 3

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2021 - 2022 Đề số 4

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2021 - 2022 Đề số 5

Để tải toàn bộ tài liệu, mời nhấn vào đường link: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Bản quyền thuộc về GiaiToan.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 2

I. Phần trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2021 - 2022 Đề số 2

Câu 2 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 3, …, 5

b) 9, 8, …

Câu 3 (2 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

a) 3 + ☐ = 7? (0,5 điểm)

A. 4

B. 5

C. 6

b) 9 – 2 + 0 = ☐? (1 điểm)

A. 8

B. 7

C. 6

c) 6 … 7? (0,5 điểm)

A. =

B. >

C. <

Câu 4 (1 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

3 + 1 = 5 ☐

5 – 4 = 1 ☐

6 + 3 = 8 ☐

7 – 1 = 7 ☐

Câu 5 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Có … hình hộp chữ nhật trong hình vẽ.

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2021 - 2022 Đề số 2

Câu 6 (1 điểm): Đọc tên mỗi hình thích hợp (theo mẫu):

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2021 - 2022 Đề số 2

II. Phần tự luận (3 điểm)

Câu 7 (2 điểm): Tính:

4 + 5 = …

7 – 3 = …

3 + 6 = …

8 – 2 = …

Câu 8 (1 điểm): Tính:

6 + 2 – 7 = …

1 + 4 + 3 = …

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 2

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2021 - 2022 Đề số 2

Câu 2:

a) 3, 4, 5

b) 9, 8, 7

Câu 3:

a) Đáp án A

b) Đáp án B

c) Đáp án C

Câu 4:

3 + 1 = 5 [S]

5 – 4 = 1 [Đ]

6 + 3 = 8 [S]

7 – 1 = 7 [S]

Câu 5:

Có 2 hình hộp chữ nhật trong hình vẽ.

Câu 6:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2021 - 2022 Đề số 2

II. Phần tự luận

Câu 7:

4 + 5 = 9

7 – 3 = 4

3 + 6 = 9

8 – 2 = 7

Câu 8:

6 + 2 – 7 = 8 – 7 = 1

1 + 4 + 3 = 5 + 3 = 8

------------------

Ngoài Đề thi toán lớp 1 kì 1 năm học 2021 - 2022 của bộ sách Cánh Diều trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo tài liệu về môn Toán lớp 1 mà GiaiToan đã biên soạn và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 1 hơn.

  • 2.573 lượt xem
Chia sẻ bởi: Kim Ngưu
Tìm thêm: Toán lớp 1
Sắp xếp theo