Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 - 2021 Đề số 4 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 theo Thông tư 27

Nội dung Tải về
  • 5 Đánh giá

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cánh Diều năm học 2020 – 2021 – Đề số 4

Đề thi Toán lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm học 2020 - 2021 Đề số 4 được biên soạn là đề Toán lớp 1 kì 2 có đáp án kèm theo. Đề thi được biên soạn chuẩn theo Ma trận Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 theo Thông tư 27. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập Toán lớp 1 kì 2 có trong đề thi lớp 1. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 1 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

Tham khảo thêm:

Nghiêm cấm sao chép với mục đích thương mại

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 – Đề số 4

I. Phần trắc nghiệm (7 điểm):

Câu 1 (1 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

a) Số 95 được đọc là:

A. Chín mươi lămB. Chín nămC. Chín mươi năm

b) Số “hai mươi hai” được viết là:

A. 23B. 25C. 22D. 26

Câu 2 (1 điểm): Viết số còn thiếu vào chỗ chấm:

a) Số lớn nhất có một chữ số là số …

b) Số bé nhất có hai chữ số là số …

Câu 3 (1 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

45 – 12 = 14 ☐20 + 30 = 50 ☐
34 – 22 = 11 ☐35 + 13 = 48 ☐

Câu 4 (1 điểm): Đọc tờ lịch dưới đây và điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 - 2021 Đề số 4

Hôm nay là thứ …. ngày … tháng … năm 2021.

Câu 5 (1 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 - 2021 Đề số 4

Câu 6 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 - 2021 Đề số 4

Bạn Minh ăn sáng lúc … giờ.

Câu 7 (1 điểm): Nối hình giống nhau:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 - 2021 Đề số 4

II. Phần tự luận (3 điểm)

Câu 8 (1 điểm): Tính:

22 + 14 =75 – 24 =
36 + 11 =29 – 18 =

Câu 9 (1 điểm): Cho các số 82, 14, 69, 0:

a) Tìm số lớn nhất và số bé nhất trong các số trên.

b) Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé.

Câu 10 (1 điểm): Viết phép tính thích hợp và trả lời câu hỏi:

Một đoạn dây dài 87cm. Bạn Lan cắt bớt đoạn dây đó 25cm. Hỏi đoạn dây còn lại dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 – Đề số 4

I. Phần trắc nghiệm:

Câu 1:

a) A

b) C

Câu 2:

a) Số lớn nhất có một chữ số là số 9

b) Số bé nhất có hai chữ số là số 10

Câu 3:

45 – 12 = 14 [S]20 + 30 = 50 [Đ]
34 – 22 = 11 [S]35 + 13 = 48 [Đ]

Câu 4:

Hôm nay là thứ ba ngày 13 tháng 6 năm 2021.

Câu 5:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 - 2021 Đề số 4

Câu 6:

Bạn Minh ăn sáng lúc 8 giờ.

Câu 7:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 - 2021 Đề số 4

II. Phần tự luận:

Câu 8:

22 + 14 = 3675 – 24 = 51
36 + 11 = 4729 – 18 = 11

Câu 9:

a) Số lớn nhất là số 82, số bé nhất là số 0

b) Sắp xếp: 82, 14, 69, 0

Câu 10:

Phép tính: 87 – 25 = 62

Trả lời: Đoạn dây còn lại dài 62 xăng-ti-mét

------------------

Ngoài Đề thi Toán lớp 1 kì 2 năm học 2020 - 2021 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi lớp 2 kì 1 của các môn Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1 và Tiếng Anh lớp 1 được sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 1 hơn.

  • 29.669 lượt xem
Chia sẻ bởi: 👨 Lê Hằng Anh