Bộ đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2021 - 2022 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 theo Thông tư 27

Nội dung Tải về
  • 5 Đánh giá

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm học 2021 – 2022

Bộ đề thi Toán lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm học 2021 - 2022 là tài liệu gồm 3 đề thi nhỏ được biên soạn có đáp án kèm theo. Đề thi được biên soạn chuẩn theo Ma trận Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 theo Thông tư 27. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập Toán lớp 1 kì 2 có trong đề thi lớp 1. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 1 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

Tham khảo thêm:

Nghiêm cấm sao chép với mục đích thương mại

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 – Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Số?

+ 37 gồm ⍰ chục và ⍰ đơn vị, ta viết 37 = ⍰ + ⍰.

+ 50 gồm ⍰ chục và ⍰ đơn vị, ta viết 50 = ⍰ + ⍰.

Câu 2 (1 điểm): Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

a) Số liền trước của số 94 là:

A. 93

B. 92

C. 91

b) Số liền sau của số 39 là:

A. 42

B. 41

C. 40

Câu 3 (1 điểm): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình bên có … hình vuông, … hình tròn, … hình tam giác, … hình chữ nhật.

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2021 - 2022 Đề số 1

Câu 4 (1 điểm): Vẽ kim giờ và kim phút cho các đồng hồ dưới đây để:

+ Một đồng hồ chỉ 11 giờ.

+ Một đồng hồ chỉ 3 giờ.

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2021 - 2022 Đề số 1

Câu 5 (1 điểm): Đọc tờ lịch dưới đây rồi viết tiếp vào chỗ chấm:

+ Ngày giải phóng miền Nam 30 tháng Tư vào thứ …

+ Ngày hôm sau là 1 tháng 5, là ngày Quốc tế Lao động, hôm đó là vào thứ …

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2021 - 2022 Đề số 1

Câu 6 (1 điểm): Đánh dấu √ vào đồ vật cao nhất trong mỗi hình:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2021 - 2022 Đề số 1

II. Phần tự luận (4 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

12 + 6

34 + 12

45 – 10

38 – 7

Câu 2 (1 điểm): Viết theo mẫu:

Mẫu: 67 – Sáu mươi bảy

43 – ………….

…. – Sáu mươi hai

90 – ………….

…. – Năm mươi lăm

Câu 3 (1 điểm): Số?

Hoa có 32 quyển vở, Tuấn có 45 quyển vở. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu quyển vở?

Phép tính: ⍰ ⍰ ⍰ = ⍰

Trả lời: Cả hai bạn có tất cả ⍰ quyển vở.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 – Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1:

+ 37 gồm 3 chục và 7 đơn vị, ta viết 37 = 30 + 7.

+ 50 gồm 5 chục và 0 đơn vị, ta viết 50 = 50 + 0.

Câu 2: A – C

Câu 3:

Hình bên có 4 hình vuông, 3 hình tròn, 1 hình tam giác, 2 hình chữ nhật.

Câu 4:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2021 - 2022 Đề số 1

Câu 5:

+ Ngày giải phóng miền Nam 30 tháng Tư vào thứ bảy.

+ Ngày hôm sau là 1 tháng 5, là ngày Quốc tế Lao động, hôm đó là vào chủ nhật.

Câu 6:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2021 - 2022 Đề số 1

II. Phần tự luận

Câu 1: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính:

12 + 6 = 18

34 + 12 = 46

45 – 10 = 35

38 – 7 = 31

Câu 2:

43 – Bốn mươi ba

62 – Sáu mươi hai

90 – Chín mươi

55 – Năm mươi lăm

Câu 3:

Phép tính: 32 + 45 = 77

Trả lời: Cả hai bạn có tất cả 77 quyển vở.

(Để tải trọn bộ Đề thi học kì 2 Toán lớp 1, mời tải tài liệu về!)

------------------

Ngoài Bộ đề thi Toán lớp 1 kì 2 năm học 2021 - 2022 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi lớp 2 kì 1 của môn Toán được GiaiToan biên soạn và đăng tải. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 1 hơn.

  • 1.560 lượt xem
Chia sẻ bởi: Phước Thịnh
Tìm thêm: Toán lớp 1
Sắp xếp theo