Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2021 - 2022 Đề số 5 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Nội dung Tải về
  • 1 Đánh giá

Đề thi Toán lớp 1 học kì 1 năm học 2021 - 2022 Đề số 5 do đội ngũ giáo viên của GiaiToan.com biên soạn là đề Toán lớp 1 kì 1 của bộ sách Cánh Diều có đáp án kèm theo. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập Toán lớp 1 kì 1 có trong đề thi lớp 1. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 1 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

Tham khảo thêm:

Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2021 - 2022

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2021 - 2022 Đề số 1

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2021 - 2022 Đề số 2

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2021 - 2022 Đề số 3

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2021 - 2022 Đề số 4

Để tải toàn bộ tài liệu, mời nhấn vào đường link: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Bản quyền thuộc về GiaiToan.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 5

Câu 1 (2 điểm): Khoanh vào số thích hợp:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2021 - 2022 Đề số 5

Câu 2 (2 điểm):

a) >, <, =?

5 ☐ 4

3 ☐ 3

2 ☐ 6

10 ☐ 0

7 ☐ 7

8 ☐ 9

b) Viết các số 10, 0, 3, 6 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Câu 3 (2 điểm): Tính nhẩm:

1 + 2 = …

5 + 4 = …

3 + 3 = …

7 + 0 = …

7 – 4 = …

9 – 3 = …

8 – 1 = …

6 – 0 = …

Câu 4 (2 điểm): Số?

a) Hình bên có:

☐ hình tròn

☐ hình vuông

☐ hình tam giác

☐ hình chữ nhật

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2021 - 2022 Đề số 5

b)

Hình A có:

☐ khối hộp chữ nhật

☐ khối lập phương

Hình B có:

☐ khối hộp chữ nhật

☐ khối lập phương

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2021 - 2022 Đề số 5

Câu 5 (2 điểm): Viết phép tính thích hợp với mỗi tranh vẽ:

a)

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2021 - 2022 Đề số 5

☐ ☐ ☐ = ☐

b)

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2021 - 2022 Đề số 5

☐ ☐ ☐ = ☐

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 5

Câu 1:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2021 - 2022 Đề số 5

Câu 2:

a)

5 > 4

3 = 3

2 < 6

10 > 0

7 = 7

8 < 9

b) Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé được: 10, 6, 3, 0.

Câu 3:

1 + 2 = 3

5 + 4 = 9

3 + 3 = 6

7 + 0 = 7

7 – 4 = 3

9 – 3 = 6

8 – 1 = 7

6 – 0 = 6

Câu 4:

a) Hình bên có:

4 hình tròn

2 hình vuông

2 hình tam giác

1 hình chữ nhật

b)

Hình A có:

3 khối hộp chữ nhật

2 khối lập phương

Hình B có:

2 khối hộp chữ nhật

0 khối lập phương

Câu 5:

a) 5 + 2 = 7

b) 8 – 3 = 5

------------------

Ngoài Đề thi toán lớp 1 kì 1 năm học 2021 - 2022 của bộ sách Cánh Diều trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo tài liệu về môn Toán lớp 1 mà GiaiToan đã biên soạn và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 1 hơn.

  • 1.169 lượt xem
Chia sẻ bởi:
Tìm thêm: Toán lớp 1
Sắp xếp theo