Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2021 - 2022 Đề số 1 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 theo Thông tư 27

Nội dung Tải về
  • 4 Đánh giá

Đề thi Toán lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm học 2021 - 2022 Đề số 1 được biên soạn là đề Toán lớp 1 kì 2 có đáp án kèm theo. Đề thi được biên soạn chuẩn theo Ma trận Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 theo Thông tư 27. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập Toán lớp 1 kì 2 có trong đề thi lớp 1. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 1 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

Tham khảo thêm: Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2021 - 2022 Đề số 2

Nghiêm cấm sao chép với mục đích thương mại

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 – Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Điền số hoặc chữ thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Đọc số

Viết số

29

Hai mươi chín

43

Năm mươi tư

Câu 2 (0,5 điểm): Sắp xếp các số 27, 1, 63, 22 theo thứ tự từ bé đến lớn được:

……………………………………………

Câu 3 (1 điểm): Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

a) Hình nào dưới đây có hình tròn ở bên phải và hình vuông ở bên trái?

A.  Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2021 - 2022 Đề số 1

B. Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2021 - 2022 Đề số 1

C. Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2021 - 2022 Đề số 1

D. Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2021 - 2022 Đề số 1

b) Hình dưới đây có bao nhiêu khối lập phương?

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2021 - 2022 Đề số 1

A. 4 khối

B. 5 khối

C. 6 khối

D. 7 khối

Câu 4 (0,5 điểm): Quan sát tờ lịch và điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2021 - 2022 Đề số 1

Tờ lịch trên là ngày thứ … ngày ….

Câu 5 (1 điểm): Nối:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2021 - 2022 Đề số 1

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

23 + 5

44 – 10

16 + 12

58 – 6

Câu 2 (1 điểm): >, <, =?

23 … 54

44 … 12

2 + 50 … 52

65 – 2 … 63

Câu 3 (1 điểm): Số?

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2021 - 2022 Đề số 1

Câu 4 (2 điểm): Viết vào chỗ chấm ở tóm tắt. Viết phép tính và nói câu trả lời:

Mẹ mua 16 gói bánh, mẹ cho Hoa 3 gói bánh. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu gói bánh?

Tóm tắt

Mẹ: … gói bánh

Mẹ cho Hoa: … gói bánh

Còn lại: … gói bánh?

Giải

Phép tính:

Trả lời: Mẹ còn lại … gói bánh

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 – Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1:

Đọc số

Viết số

29

Hai mươi chín

43

Bốn mươi ba

54

Năm mươi tư

Câu 2: 1, 22, 27, 63

Câu 3: C – A

Câu 4: Tờ lịch trên là ngày thứ sáu ngày 22

Câu 5:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2021 - 2022 Đề số 1

II. Phần tự luận

Câu 1: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính:

23 + 5 = 28

44 – 10 = 34

16 + 12 = 28

58 – 6 = 52

Câu 2:

23 < 54

44 > 12

2 + 50 = 52

65 – 2 = 63

Câu 3:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2021 - 2022 Đề số 1

Câu 4:

Tóm tắt

Mẹ: 16 gói bánh

Mẹ cho Hoa: 3 gói bánh

Còn lại: … gói bánh?

Giải

Phép tính: 16 – 3 = 13

Trả lời: Mẹ còn lại 13 gói bánh

Tham khảo thêm:

------------------

Ngoài Đề thi Toán lớp 1 kì 2 năm học 2021 - 2022 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi lớp 2 kì 1 của các môn Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1 và Tiếng Anh lớp 1 được sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 1 hơn.

  • 2.604 lượt xem
Chia sẻ bởi: Bắp
Tìm thêm: Toán lớp 1
Sắp xếp theo