Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2021 - 2022 Đề số 3 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 theo Thông tư 27

Nội dung Tải về
  • 3 Đánh giá

Đề thi Toán lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm học 2021 - 2022 Đề số 3 được biên soạn là đề Toán lớp 1 kì 2 có đáp án kèm theo. Đề thi được biên soạn chuẩn theo Ma trận Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 theo Thông tư 27. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập Toán lớp 1 kì 2 có trong đề thi lớp 1. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 1 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

Nghiêm cấm sao chép với mục đích thương mại

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 – Đề số 3

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

a) Số 52 được đọc là:

A. Năm hai

B. Năm và hai

C. Năm mươi hai

b) Số gồm 4 chục và 7 đơn vị được viết là:

A. 47

B. 74

C. 40

Câu 2 (1 điểm): Nối sơ đồ tách – gộp với phép tính thích hợp:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2021 - 2022 Đề số 3

Câu 3 (1 điểm): Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

a) Hình dưới đây có bao nhiêu hình vuông?

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2021 - 2022 Đề số 3

A. 5 hình

B. 4 hình

C. 3 hình

b) Hình dưới đây có bao nhiêu khối lập phương?

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2021 - 2022 Đề số 3

A. 6 khối

B. 7 khối

C. 8 khối

Câu 4 (1 điểm): Sáng thứ bảy của Hoa.

Viết số vào chỗ chấm. Vẽ kim phút và kim giờ phù hợp:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2021 - 2022 Đề số 3

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1: Viết số vào dưới mỗi vạch của tia số:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2021 - 2022 Đề số 3

Câu 2:

a) Viết các số 28, 95, 10, 33 theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Viết các số 90, 20, 40, 50 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Câu 3: Đặt tính rồi tính:

23 + 14

86 – 42

37 + 10

35 – 20

Câu 4: Viết vào chỗ chấm số giờ mỗi đồng hồ chỉ:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2021 - 2022 Đề số 3

Câu 5: Viết vào chỗ chấm ở tóm tắt. Viết phép tính và nói câu trả lời cho bài toán dưới đây:

Cô Cúc hái được 75 quả táo, cô đã bán 50 quả. Hỏi cô Cúc còn lại bao nhiêu quả táo?

Tóm tắt

Có: … quả táo

Đá bán: … quả táo

Còn lại: … quả táo?

Giải

Phép tính: ………….

Trả lời: Cô Cúc còn lại … quả táo.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 – Đề số 3

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: C – A

Câu 2:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2021 - 2022 Đề số 3

Câu 3: B – B

Câu 4:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2021 - 2022 Đề số 3

II. Phần tự luận

Câu 1:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2021 - 2022 Đề số 3

Câu 2:

a) 10, 28, 33, 95

b) 90, 50, 40, 20

Câu 3: Các em học sinh tự đặt phép tính rồi tính

23 + 14

86 – 42

37 + 10

35 – 20

Câu 4:

a) 6 giờ

b) 4 giờ

c) 2 giờ

d) 11 giờ

Câu 5:

Tóm tắt

Có: 75 quả táo

Đá bán: 50 quả táo

Còn lại: … quả táo?

Giải

Phép tính: 75 – 50 = 25

Trả lời: Cô Cúc còn lại 25 quả táo.

Tham khảo thêm:

------------------

Ngoài Đề thi Toán lớp 1 kì 2 năm học 2021 - 2022 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi lớp 2 kì 1 của các môn Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1 và Tiếng Anh lớp 1 được sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 1 hơn.

  • 1.367 lượt xem
Chia sẻ bởi: Người Dơi
Tìm thêm: Toán lớp 1
Sắp xếp theo