Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2021 - 2022 Đề số 2 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Nội dung Tải về
  • 1 Đánh giá

Đề thi Toán lớp 1 học kì 1 năm học 2021 - 2022 Đề số 2 do đội ngũ giáo viên của GiaiToan.com biên soạn là đề Toán lớp 1 kì 1 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống có đáp án kèm theo. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập Toán lớp 1 kì 1 có trong đề thi lớp 1. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 1 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

Tham khảo thêm:

Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2021 - 2022

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2021 - 2022 Đề số 1

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2021 - 2022 Đề số 3

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2021 - 2022 Đề số 4

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2021 - 2022 Đề số 5

Để tải toàn bộ tài liệu, mời nhấn vào đường link: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Bản quyền thuộc về GiaiToan.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 2

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Câu 1: Đáp án gồm các số lớn hơn 6 là:

A. 7, 9, 8

B. 4, 8, 9

C. 7, 8, 1

Câu 2: Kết quả của phép tính 6 – 2 là:

A. 4

B. 5

C. 6

Câu 3: Đáp án sắp xếp các số 4, 1, 9 theo thứ tự từ lớn đến bé là:

A. 9, 1, 4

B. 9, 4, 1

C. 1, 4, 9

Câu 4: Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm 7 … 4 là:

A. <

B. >

C. =

Câu 5: Hình nào dưới đây có dạng là hình lập phương?

A.

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2021 - 2022 Đề số 2

B.

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2021 - 2022 Đề số 2

C.

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2021 - 2022 Đề số 2

II. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 6 (2 điểm): Tính nhẩm:

6 + 3 = …

7 – 1 = …

4 + 5 = …

2 + 2 = …

9 – 8 = …

6 – 1 = …

5 – 0 = …

1 + 0 = …

Câu 7 (2 điểm): Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm:

4 … 5

3 … 3

2 … 7

1 + 5 … 7

8 – 4 … 3

1 + 2 … 8 – 5

Bài 5 (1 điểm):

Từ ba chữ số 0, 1, 7, các em hãy viết tất cả các số có hai chữ số được lập từ ba chữ số trên.

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 2

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

A

A

B

B

C

II. Phần tự luận

Câu 6:

6 + 3 = 9

7 – 1 = 6

4 + 5 = 9

2 + 2 = 4

9 – 8 = 1

6 – 1 = 5

5 – 0 = 5

1 + 0 = 1

Câu 7:

4 < 5

3 = 3

2 < 7

1 + 5 < 7

8 – 4 > 3

1 + 2 = 8 – 5

Bài 5:

Các số có hai chữ số được lập từ ba chữ số 0, 1, 7 là: 10, 11, 17, 70, 71, 77.

------------------

Ngoài Đề thi toán lớp 1 kì 1 năm học 2021 - 2022 của bộ sách Kết nối tri thức trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo tài liệu về môn Toán lớp 1 mà GiaiToan đã biên soạn và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 1 hơn.

  • 2.306 lượt xem
Chia sẻ bởi: Người Sắt
Tìm thêm: Toán lớp 1
Sắp xếp theo