Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2021 - 2022 Đề số 2 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Nội dung Tải về
  • 3 Đánh giá

Đề thi Toán lớp 1 học kì 1 năm học 2021 - 2022 Đề số 2 do đội ngũ giáo viên của GiaiToan.com biên soạn là đề Toán lớp 1 kì 1 của bộ sách Chân trời sáng tạo có đáp án kèm theo. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập Toán lớp 1 kì 1 có trong đề thi lớp 1. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 1 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

Tham khảo thêm:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2021 - 2022 Đề số 1

Để tải toàn bộ tài liệu, mời nhấn vào đường link: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Bản quyền thuộc về GiaiToan.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 2

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Số lớn nhất trong các số 1, 5, 2 là:

A. 1

B. 2

C. 5

Câu 2 (1 điểm): Khoanh vào số thích hợp:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2021 - 2022 Đề số 2

Câu 3 (1 điểm): Số?

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2021 - 2022 Đề số 2

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 4 (2 điểm): Tính nhẩm:

4 + 1 = …

6 – 3 = …

1 + 0 = …

9 – 4 = …

Câu 5 (1 điểm): Tính:

2 + 4 – 3 = …

6 + 1 + 2 = …

Câu 6 (2 điểm): Cho các số 3, 6, 1, 0.

a) Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé.

Câu 7 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

+ Số 58 gồm … chục và … đơn vị.

+ Số … gồm 2 chục và 6 đơn vị.

+ Số … là số liền trước của số 94.

+ Số … là số liền sau của số 47.

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 2

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Đáp án C

Câu 2:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2021 - 2022 Đề số 2

Câu 3:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2021 - 2022 Đề số 2

II. Phần tự luận

Câu 4:

4 + 1 = 5

6 – 3 = 3

1 + 0 = 1

9 – 4 = 5

Câu 5:

2 + 4 – 3 = 6 – 3 = 3

6 + 1 + 2 = 7 + 2 = 9

Câu 6:

a) Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn được: 0, 1, 3, 6.

b) Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé được: 6, 3, 1, 0.

Câu 7:

+ Số 58 gồm 5 chục và 8 đơn vị.

+ Số 26 gồm 2 chục và 6 đơn vị.

+ Số 93 là số liền trước của số 94.

+ Số 48 là số liền sau của số 47.

------------------

Ngoài Đề thi toán lớp 1 kì 1 năm học 2021 - 2022 của bộ sách Chân trời sáng tạo trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo tài liệu về môn Toán lớp 1 mà GiaiToan đã biên soạn và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 1 hơn.

  • 1.675 lượt xem
Chia sẻ bởi: Xử Nữ
Tìm thêm: Toán lớp 1
Sắp xếp theo