Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2021 - 2022 Đề số 1 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Nội dung Tải về
 • 1 Đánh giá

Đề thi Toán lớp 1 học kì 1 năm học 2021 - 2022 Đề số 1 do đội ngũ giáo viên của GiaiToan.com biên soạn là đề Toán lớp 1 kì 1 của bộ sách Chân trời sáng tạo có đáp án kèm theo. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập Toán lớp 1 kì 1 có trong đề thi lớp 1. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 1 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

Tham khảo thêm:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2021 - 2022 Đề số 2

Để tải toàn bộ tài liệu, mời nhấn vào đường link: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Bản quyền thuộc về GiaiToan.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

I. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 1

Bài 1 (2 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống:

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 1 Bài 1 (2 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống:  Bài 2 (2 điểm): Tính nhẩm: 3 + 2 = ….	5 + 4 = … 	2 + 1 = …	6 + 0 = … 8 – 5 = … 	9 – 3 = …	6 – 2 = ….	5 – 1 = …. Bài 3: Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm: 5 … 4 	7 … 8 	6 … 2 9 – 4 … 5 	7 + 1 … 8 	1 + 2 … 9 – 2 Bài 4 (2 điểm): a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 0, …, …., …., 4, 5, 6, …., ….., …., 10. b) Sắp xếp các số 5, 1, 7, 2 theo thứ tự từ bé đến lớn. c) Sắp xếp các số 4, 0, 9, 3 theo thứ tự từ lớn đến bé. Bài 5 (2 điểm): Trong mỗi câu hỏi dưới đây, các em hãy đánh dấu vào câu đúng: 1. Hình nào dưới đây là hình tam giác?  2. Hình nào dưới đây là hình vuông?  3. Hình nào dưới đây là hình tròn?  4. Hình nào dưới đây là hình chữ nhật?   Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 1 Bài 1:  Bài 2: 3 + 2 = 5	5 + 4 = 9	2 + 1 = 3	6 + 0 = 6 8 – 5 = 3	9 – 3 = 6	6 – 2 = 4	5 – 1 = 4 Bài 3: 5 > 4 	7 < 8 	6 > 2 9 – 4 = 5 	7 + 1 = 8 	1 + 2 < 9 – 2 Bài 4  a) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. b) Sắp xếp: 1, 2, 5, 7. c) Sắp xếp: 9, 4, 3, 0. Bài 5: 1.  2.  3.  4.

Bài 2 (2 điểm): Tính nhẩm:

3 + 2 = ….

5 + 4 = …

2 + 1 = …

6 + 0 = …

8 – 5 = …

9 – 3 = …

6 – 2 = ….

5 – 1 = ….

Bài 3: Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm:

5 … 4

7 … 8

6 … 2

9 – 4 … 5

7 + 1 … 8

1 + 2 … 9 – 2

Bài 4 (2 điểm):

a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

0, …, …., …., 4, 5, 6, …., ….., …., 10.

b) Sắp xếp các số 5, 1, 7, 2 theo thứ tự từ bé đến lớn.

c) Sắp xếp các số 4, 0, 9, 3 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài 5 (2 điểm): Trong mỗi câu hỏi dưới đây, các em hãy đánh dấu vào câu đúng:

Hình nào dưới đây là hình tam giác?

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2021 - 2022 Đề số 1

Hình nào dưới đây là hình vuông?

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2021 - 2022 Đề số 1

Hình nào dưới đây là hình tròn?

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2021 - 2022 Đề số 1

Hình nào dưới đây là hình chữ nhật?

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2021 - 2022 Đề số 1

II. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 1

Bài 1:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2021 - 2022 Đề số 1

Bài 2:

3 + 2 = 5

5 + 4 = 9

2 + 1 = 3

6 + 0 = 6

8 – 5 = 3

9 – 3 = 6

6 – 2 = 4

5 – 1 = 4

Bài 3:

5 > 4

7 < 8

6 > 2

9 – 4 = 5

7 + 1 = 8

1 + 2 < 9 – 2

Bài 4

a) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

b) Sắp xếp: 1, 2, 5, 7.

c) Sắp xếp: 9, 4, 3, 0.

Bài 5:

1.

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2021 - 2022 Đề số 1

2.

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2021 - 2022 Đề số 1

3.

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2021 - 2022 Đề số 1

4.

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2021 - 2022 Đề số 1

------------------

Ngoài Đề thi toán lớp 1 kì 1 năm học 2021 - 2022 của bộ sách Chân trời sáng tạo trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo tài liệu về môn Toán lớp 1 mà GiaiToan đã biên soạn và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 1 hơn.

 • 1.359 lượt xem
Chia sẻ bởi: Bi
Tìm thêm: Toán lớp 1
Sắp xếp theo