Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cùng học để phát triển năm học 2020 - 2021 5 Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 bộ sách Cùng học để phát triển năng lực

Nội dung Tải về
  • 3 Đánh giá

Bộ đề thi Toán lớp 1 học kì 1 năm học 2020 - 2021 do đội ngũ giáo viên của giaitoan.com biên soạn gồm 5 đề Toán lớp 1 kì 1 của bộ sách Cùng học để phát triển năng lực có đáp án kèm theo. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập Toán lớp 1 kì 1 có trong đề thi Toán lớp 1. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 1 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

Bản quyền thuộc về GiaiToan.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 1

Bài 1 (2 điểm): Khoanh vào số thích hợp:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cùng học để phát triển năm học 2020 - 2021 Đề số 1

Bài 2 (2 điểm): Cho các số 4, 15, 3, 17, 8. Hãy:

a) Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Trong các số trên, số lớn nhất là số nào?

c) Trong các số trên, số bé nhất là số nào?

Bài 3 (2 điểm): Đặt rồi tính:

11 + 3 17 + 216 – 5 18 - 8

Bài 4 (2 điểm): Nối:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cùng học để phát triển năm học 2020 - 2021 Đề số 1

Bài 5 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ trống:

a) 3 + ☐ = 15b) 19 - ☐ = 12

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 2

Bài 1 (2 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cùng học để phát triển năm học 2020 - 2021 Đề số 2

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cùng học để phát triển năm học 2020 - 2021 Đề số 2

Bài 2 (2 điểm): Tính nhẩm:

4 + 5 = ….. 2 + 16 = …..13 + 2 = …..
11 – 1 = ……18 – 5 = …..10 – 7 = …..

Bài 3 (2 điểm): Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

1 …. 58 …. 611 … 11
7 …. 42 ….. 915 …. 15

Bài 4 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

2 + 814 + 218 – 715 - 5

Bài 5 (2 điểm): Nối các số theo thứ tự từ bé đến lớn:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cùng học để phát triển năm học 2020 - 2021 Đề số 2

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 3

Bài 1 (2 điểm): Viết số, cách đọc số vào chỗ chấm:

10Mười1 chục và 0 đơn vị.
14
Mười hai
1 chục và 6 đơn vị.
15
Mười bảy

Bài 2 (2 điểm): Tính nhẩm:

2 + 6 = …. 11 + 3 = …. 12 + 7 = …. 
16 – 5 = ….9 – 3 = ….17 – 2 = …..

Bài 3 (2 điểm): Điền dấu <, >, = thích hợp vào ô trống:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cùng học để phát triển năm học 2020 - 2021 Đề số 3

Bài 4 (2 điểm):

a) Sắp xếp các số 5, 14, 1, 12, 7 theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Sắp xếp các số 9, 0, 14, 6, 17, 3 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài 5 (2 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống:

a)

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cùng học để phát triển năm học 2020 - 2021 Đề số 3

b)

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cùng học để phát triển năm học 2020 - 2021 Đề số 3

c)

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cùng học để phát triển năm học 2020 - 2021 Đề số 3

  • 11.916 lượt xem
Chia sẻ bởi: Lê Hằng Anh
Sắp xếp theo

    Chủ đề liên quan