Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2021 - 2022 Đề số 3 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 theo Thông tư 27

Nội dung Tải về
  • 4 Đánh giá

Đề thi Toán lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm học 2021 - 2022 Đề số 3 được biên soạn là đề Toán lớp 1 kì 2 có đáp án kèm theo. Đề thi được biên soạn chuẩn theo Ma trận Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 theo Thông tư 27. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập Toán lớp 1 kì 2 có trong đề thi lớp 1. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 1 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

Nghiêm cấm sao chép với mục đích thương mại

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 – Đề số 3

I. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Nối:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2021 - 2022 Đề số 3

Câu 2 (1 điểm): Điền số còn thiếu vào ô trống:

?

46

47

?

?

?

51

52

53

?

Câu 3 (1 điểm): Số?

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2021 - 2022 Đề số 3

Câu 4 (1 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

a) Hình dưới đây có bao nhiêu hình vuông?

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2021 - 2022 Đề số 3

A. 4 hình

B. 5 hình

C. 6 hình

b) Hình dưới đây có bao nhiêu khối lập phương?

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2021 - 2022 Đề số 3

A. 6 khối

B. 8 khối

C. 10 khối

Câu 5 (1 điểm): Vẽ kim phút vào đồng hồ để mỗi đồng hồ chỉ:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2021 - 2022 Đề số 3

Câu 6 (1 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

a) Trong một tuần, nếu ngày 15 là thứ Ba thì ngày 18 là thứ mấy?

A. Thứ Sáu

B. Thứ Bảy

C. Chủ nhật

b) Nếu ngày mai là thứ Tư thì hôm qua là thứ mấy?

A. Thứ Hai

B. Chủ nhật

C. Thứ bảy

II. Phần tự luận (4 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính:

a) 80 + 10 – 20

b) 19 – 2 – 1

c) 10 + 20 + 30

d) 45 – 3 + 10

Câu 2 (1 điểm): Cho các số 48, 19, 47, 53:

a) Trong các số trên, số nào lớn nhất, số nào bé nhất?

b) Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé.

Câu 3 (1 điểm): Viết số thích hợp vào ô trống:

Trong hai ngày bác Loan bán được tất cả 49 bao gạo. Ngày thứ nhất bác Loan bán được 25 bao gạo. Hỏi ngày thứ hai bác Loan bán được bao nhiêu bao gạo?

Phép tính: ⍰ ⍰ ⍰ = ⍰

Trả lời: Ngày thứ hai bác Loan bán được ⍰ bao gạo.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 – Đề số 3

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2021 - 2022 Đề số 3

Câu 2:

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Câu 3:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2021 - 2022 Đề số 3

Câu 4: A – B

Câu 5:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2021 - 2022 Đề số 3

Câu 6: A – A

II. Phần tự luận

Câu 1:

a) 80 + 10 – 20 = 90 – 20 = 70

b) 19 – 2 – 1 = 17 – 1 = 16

c) 10 + 20 + 30 = 30 + 30 = 60

d) 45 – 3 + 10 = 42 + 10 = 52

Câu 2:

a) Trong các số trên, số lớn nhất là 53.

Trong các số trên, số bé nhất là 19.

b) Sắp xếp: 53, 48, 47, 19.

Câu 3:

Phép tính: 49 – 25 = 24

Trả lời: Ngày thứ hai bác Loan bán được 24 bao gạo.

Tham khảo thêm:

------------------

Ngoài Đề thi Toán lớp 1 kì 2 năm học 2021 - 2022 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi lớp 2 kì 1 của các môn Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1 và Tiếng Anh lớp 1 được sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 1 hơn.

  • 567 lượt xem
Chia sẻ bởi: Mỡ
Tìm thêm: Toán lớp 1
Sắp xếp theo