Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 - 2021 Đề số 2 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 theo Thông tư 27

Nội dung Tải về
  • 9 Đánh giá

Đề thi Toán lớp 1 học kì 2 sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 - 2021 Đề số 2 được biên soạn là đề Toán lớp 1 kì 2 có đáp án kèm theo. Đề thi được biên soạn chuẩn theo Ma trận Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 theo Thông tư 27. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập Toán lớp 1 kì 2 có trong đề thi lớp 1. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 1 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

MỚI NHẤT:

  • Bộ đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2021 - 2022
  • Bộ đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2021 - 2022
  • Bộ đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2021 - 2022
  • Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2021 - 2022 Đề số 1
  • Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2021 - 2022 Đề số 2
  • Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2021 - 2022 Đề số 3

Nghiêm cấm sao chép với mục đích thương mại

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 – Đề số 2

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1 (0,5 điểm): Số “bốn mươi ba” được viết là:

A. 43B. 40C. 3D. 34

Câu 2 (0,5 điểm): Trong các số 52, 34, 17, 2 số lớn nhất là số:

A. 2B. 52C. 34D. 17

Câu 3 (0,5 điểm): Số liền sau của số 29 là số:

A. 33B. 32C. 31D. 30

Câu 4 (0,5 điểm): Nhìn vào tờ lịch, hôm nay là ngày:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 - 2021 Đề số 2

A. Thứ tư, ngày 12B. Thứ hai, ngày 12
C. Thứ bảy, ngày 15D. Thứ hai, ngày 15

Câu 5 (0,5 điểm): Hình dưới đây có bao nhiêu hình tròn?

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 - 2021 Đề số 2

A. 7 hìnhB. 8 hìnhC. 9 hìnhD. 10 hình

Câu 6 (0,5 điểm): Đồng hồ dưới đây chỉ:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 - 2021 Đề số 2

A. 5 giờB. 11 giờC. 4 giờD. 12 giờ

II. Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1 (3 điểm):

a) Đặt tính rồi tính:

62 + 1439 – 27

b) Tính nhẩm:

20 + 20 + 10 =70 – 30 + 40 =

c) Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm:

23 …. 1642 … 5834 + 15 … 49

Bài 2 (1 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Mẫu:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 - 2021 Đề số 2

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 - 2021 Đề số 2

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 - 2021 Đề số 2

Bài 3 (1,5 điểm):

a) Hình bên có:

…..hình tròn

…..hình tam giác

…..hình vuông

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 - 2021 Đề số 2

b) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 - 2021 Đề số 2

Bút dạ có độ dài bằng ….cm.

Bài 4 (1,5 điểm): Viết phép tính rồi nói câu trả lời:

Bạn Hoa có 10 quả táo. Bạn Hà có 15 quả táo. Hai bạn có tất cả bao nhiêu quả táo?

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 – Đề số 2

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6
ABDBCC

II. Phần tự luận

Bài 1:

a) Học sinh tự đặt phép tính rồi tính:

62 + 14 = 7639 – 27 = 12

b) Tính nhẩm:

20 + 20 + 10 = 5070 – 30 + 40 = 80

c)

23 > 1642 < 5834 + 15 < 49

Bài 2:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 - 2021 Đề số 2Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng tạo năm học 2020 - 2021 Đề số 2

Bài 3:

a) Hình bên có 5 hình tròn, 3 hình tam giác và 19 hình vuông

b) Bút chì có độ dài bằng 11cm.

Bài 4:

Phép tính: 10 + 15 = 25.

Trả lời: Hai bạn có tất cả 25 quả táo.

Tham khảo thêm:

------------------

Ngoài Đề thi Toán lớp 1 kì 2 năm học 2020 - 2021 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi lớp 2 kì 1 của các môn Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1 và Tiếng Anh lớp 1 được sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 1 hơn.

  • 27.579 lượt xem
Chia sẻ bởi: Cự Giải
Tìm thêm: Toán lớp 1
Sắp xếp theo