Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2021 - 2022 Đề số 1 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 theo Thông tư 27

Nội dung Tải về
  • 5 Đánh giá

Đề thi Toán lớp 1 học kì 2 sách Kết nối tri thức năm học 2021 - 2022 Đề số 1 được biên soạn là đề Toán lớp 1 kì 2 có đáp án kèm theo. Đề thi được biên soạn chuẩn theo Ma trận Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 theo Thông tư 27. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập Toán lớp 1 kì 2 có trong đề thi lớp 1. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 1 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

Tham khảo thêm: Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2021 - 2022 Đề số 2

Nghiêm cấm sao chép với mục đích thương mại

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 – Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

a) Số 38 được đọc là:

A. Ba và tám

B. Ba tám

C. Ba mươi tám

b) Trong các số 48, 10, 92 số bé nhất là số:

A. 48

B. 10

C. 92

Câu 2 (1 điểm): >, <, =?

27 … 94

16 … 7

52 … 50 + 2

Câu 3 (1 điểm): Số?

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2021 - 2022 Đề số 1

Câu 4 (1 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Số hình tam giác có trong hình vẽ dưới đây là:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2021 - 2022 Đề số 1

A. 1 hình

B. 2 hình

C. 3 hình

Câu 5 (1 điểm): Nối:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2021 - 2022 Đề số 1

Câu 6 (1 điểm): Hình thích hợp đặt vào dấu “?” là:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2021 - 2022 Đề số 1

II. Phần tự luận (4 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

23 + 55

19 + 10

36 – 2

45 – 11

Câu 2 (1 điểm): Viết vào ô trống (theo mẫu):

Chục

Đơn vị

Viết số

Đọc số

3

4

34

Ba mươi tư

8

8

70

Năm mươi sáu

Câu 3 (1 điểm): Viết số thích hợp vào ô trống:

Lớp 1A có 25 bạn học sinh. Lớp 1B có 30 bạn học sinh. Hỏi cả hai lớp có tất cả bao nhiêu bạn học sinh?

Phép tính: ⍰ ⍰ ⍰ = ⍰

Trả lời: Cả hai lớp có tất cả ⍰ bạn học sinh.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 – Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: C – B

Câu 2:

27 < 94

16 > 7

52 = 50 + 2

Câu 3:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2021 - 2022 Đề số 1

Câu 4: B

Câu 5:

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2021 - 2022 Đề số 1

Câu 6: B

II. Phần tự luận

Câu 1: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính:

23 + 55 = 78

19 + 10 = 19

36 – 2 = 34

45 – 11 = 34

Câu 2:

Chục

Đơn vị

Viết số

Đọc số

3

4

34

Ba mươi tư

8

8

88

Tám mươi tám

7

0

70

Bảy mươi

5

6

56

Năm mươi sáu

Câu 3:

Phép tính: 25 + 30 = 55

Trả lời: Cả hai lớp có tất cả 55 bạn học sinh.

Tham khảo thêm:

------------------

Ngoài Đề thi Toán lớp 1 kì 2 năm học 2021 - 2022 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi lớp 2 kì 1 của các môn Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1 và Tiếng Anh lớp 1 được sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 1 hơn.

  • 717 lượt xem
Chia sẻ bởi: Kim Ngưu
Tìm thêm: Toán lớp 1
Sắp xếp theo