Đề ôn tập hè Toán lớp 7 lên lớp 8 năm 2021 Đề 1 Bài tập ôn hè lớp 7 môn Toán

Nội dung Tải về
  • 6 Đánh giá

Đề ôn tập hè môn Toán lớp 7 lên lớp 8 - Đề 1

Đề ôn tập hè lớp 7 lên 8 - Đề số 1 được biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Toán dành cho các em học sinh lớp 7 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 8, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới. Chúc các em học tốt.

Đề ôn tập hè lớp 7 lên lớp 8 môn Toán

Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Bài 1: Thực hiện phép tính

a. A = 0,16.\sqrt {255} .\sqrt {\frac{1}{9}}

b. B = \left( {\frac{3}{4} - 0,6 + \frac{3}{7} + \frac{3}{{13}}} \right):\left( {\frac{{11}}{{13}} + \frac{{11}}{7} - 2,2 + 2,75} \right)

c. C = \left( {0,{8^2} + 0,8.7} \right).\left( {1,25.7 - \frac{4}{5}.1,25} \right) + 31,64

Bài 2: Tìm các giá trị x, y, z

a. \frac{x}{3} = \frac{y}{5} = \frac{z}{2} với xyz = 810

b. \frac{{x + 32}}{{11}} - \frac{{x + 27}}{{14}} = \frac{{x + 38}}{{13}} - \frac{{x + 23}}{{12}}

c. \left( {0,4x - 4,5} \right) - \left( {3,2x - 1,6} \right) - \left( {0,8 - 0,4x} \right) = 3,2

Bài 3: Cho các đa thức sau:

P =  - {x^4} - 2x + 11 - 2{x^3} + 4{x^4} + 5x

Q = 3{x^2} - {x^3} - 5x + 3x + 4 - x + 2{x^4}

a. Tính tổng P(x) + Q(x)

b. Tìm nghiệm của đa thức A(x) = P(x) + B(x)

Bài 4: Cho tam giác ABC, AB > AC, trung tuyến AM, trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MA = MD. Kẻ đường cao AH, gọi E là một điểm nằm giữa A và H.

a. Chứng minh rằng \widehat {CDA} = \widehat {CAD}

b. So sánh độ dài các cạnh HB và HC, EC và EB.

Bài 5: Chứng minh rằng {3^{2a + 2}} - {2^{a + 2}} - {2^a} + {3^a} chia hết cho 10 với mọi số nguyên dương a.

-----------------------------------------------

Mời bạn đọc tải tài liệu tham khảo đầy đủ!

Chia sẻ bởi: 👨 Nguyễn Thị Huê
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt tải: 38
  • Lượt xem: 1.210
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 127,2 KB
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

Chủ đề liên quan