Thanh Phong 清風 Hỏi đáp Toán 7 Toán 7 Bài tập Toán 7

Một hình vuông có diện tích bằng diện tích hình chữ nhật. Chu vi hình chữ nhật bằng 58 dm

, chiều rộng kém chiều dài 11 dm. Tính chu vi hình vuông.

3
3 Câu trả lời
 • Song Ngư
  Song Ngư

  Nửa chu vi hình chữ nhật là:

  58 : 2 = 29 (dm)

  Chiều dài hình chữ nhật là:

  (29 + 11) : 2 = 20 (dm)

  Chiều rộng hình chữ nhật là:

  20 – 11 = 9 (dm)

  Diện tích hình chữ nhật là:

  20 x 9 = 180 (dm2)

  180 = 6\sqrt 5 \times 6\sqrt 5 nên độ dài cạnh hình vuông là 6\sqrt{5} dm

  Chu vi hình vuông là:

  6\sqrt 5 \times 4 = 24\sqrt 5 (dm)

  Đáp số: 24\sqrt 5 dm.

  Trả lời hay
  1 Trả lời 29/06/22
  • Thùy Chi
   Thùy Chi

   Chu vi hình vuông bằng 24\sqrt{5} dm.

   0 Trả lời 29/06/22
   • Song Ngư
    Song Ngư

    Để giải được bài toán, ta thực hiện các bước sau:

    + Bước 1: Tính chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật bằng bài toán tổng và hiệu, trong đó tổng là nửa chu vi của hình chữ nhật và hiệu là độ dài chiều rộng kém chiều dài.

    ⇒ Chiều dài bằng 20 dm và chiều rộng bằng 9 dm.

    + Bước 2: Tính diện tích hình chữ nhật.

    Diện tích hình chữ nhật bằng tích chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo)

    ⇒ Diện tích hình chữ nhật bằng 180 dm2

    + Bước 3: Tính độ dài cạnh hình vuông

    Độ dài cạnh hình vuông bằng căn bậc hai diện tích hình chữ nhật.

    ⇒ Độ dài cạnh hình vuông bằng 6\sqrt{5} dm

    + Bước 4: Tính chu vi hình vuông

    Chu vi hình vuông bằng độ dài cạnh nhân 4.

    ⇒ Chu vi hình vuông bằng 24\sqrt{5} dm.

    0 Trả lời 29/06/22

    Hỏi đáp Toán 7

    Xem thêm