Bài tập Hình trụ, Hình nón, Hình cầu Toán lớp 9

Chuyên đề môn Toán lớp 9
  • 1 Đánh giá

Chuyên đề Toán học lớp 9: Bài tập Hình trụ - Hình nón - Hình cầu được biên soạn và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Toán 9 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

Công thức hình trụ

Với r là bán kính đáy và h là chiều cao của hình trụ, ta có:

Diện tích xung quanh: Sxq = 2πrh

Diện tích toàn phần: Stp = Sxq + S 2 đáy = 2πrh + 2πr2

Thể tích: V = πr2h

Công thức hình nón

Với r là bán kính đáy, h là chiều cao và l là độ dài đường sinh của hình nón, ta có:

Độ dài đường sinh của hình nón: l2 = r2 + h2

Diện tích xung quanh: Sxq = πrl

Diện tích toàn phần: Stp = Sxq + S đáy = πrl + πr2

Thể tích: V = \frac{1}{3}πr2h

Công thức hình nón cụt

Với r1 là bán kính đáy lớn, r2 là bán kính đáy nhỏ, h là chiều cao và l là độ dài đường sinh, ta có:

Diện tích xung quanh: Sxq = π(r1 + r2)l

Diện tích toàn phần: Stp = Sxq + S 2 đáy = π(r1 + r2)l + πr12 + πr22

Thể tích: V = π(r12 + r22 + r1r2)h

Công thức hình cầu

Với r là bán kính của mặt cầu, ta có:

Diện tích mặt cầu: S = 4πr2

Thể tích mặt cầu: V = πr3

Công thức hình hộp chữ nhật

Với a là chiều rộng, b là chiều dài và c là chiều cao của hình hộp chữ nhật, ta có:

Diện tích xung quanh: Sxq = 2(a + b)c

Diện tích toàn phần: Stp = Sxq + S 2 đáy = 2(a + b)c + 2ab

Thể tích: V = abc

Công thức hình lập phương

Với a là độ dài một cạnh của hình lập phương, ta có:

Diện tích xung quanh: Sxq = 4a2

Diện tích toàn phần: Stp = 6a2

Thể tích: V = a3

Bài tập trắc nghiệm hình trụ - hình nón – hình cầu

Câu 1: Một hình nón có diện tích xung quanh là 72π, đường kính đáy là 12cm. Độ dài đường sinh là:

A. 6cmB. 8cmC. 12cmD. 16cm

Câu 2: Hình trụ có chiều cao h = 8 (cm) và bán kính đáy là 3cm. Diện tích xung quanh của hình trụ là:

A. 16π (cm2)B. 24π (cm2)C. 32π (cm2)D. 48π (cm2)

Câu 3: Cho hình nón có bán kính đáy r = 3 (cm) và chiều cao h = 4 (cm). Diện tích xung quanh của hình nón là:

A. 12π (cm2)B. 13π (cm2)C. 14π (cm2)D. 15π (cm2)

Câu 4: Diện tích của mặt cầu có bán kính bằng 3cm là:

A. 36π (cm2)B. 12π (cm2)C. 48π (cm2)D. 15π (cm2)

Câu 5: Một bể nước có chiều cao 1,5m. Một vòi nước chảy vào bể với vận tốc 5880 lít/giờ. Sau 10 phút, mực nước trong bể cao 1,2m. Thể tích của bể nước bằng:

A. 2,17m3B. 1,58m3C. 1,23m3D. 2,47m3

Câu 6: Thể tích của khối nón có bán kính đáy bằng 5 (cm) và diện tích xung quanh bằng 65π (cm2) là:

A. 100π (cm3)B. 120π (cm3)C. 140π (cm3)D. 160π (cm3)

Câu 7: Hình nón có bán kính đáy bằng 10cm, chiều cao bằng 9cm. Thể tích của hình nón là:

A. 912cm3B. 942cm3C. 932cm3D. 922cm3

Câu 8: Cho hình trụ có chu vi đáy là 8π (cm) và chiều cao h = 10 (cm). Thể tích của hình trụ là:

A. 140π (cm2)B. 150π (cm2)C. 160π (cm2)D. 170π (cm2)

Câu 9: Hình nón có chiều cao h = 10cm và thể tích V = 1000π (cm3) có độ dài đường sinh bằng:

A. 20 (cm)B. 30 (cm)C. 40 (cm)D. 50 (cm)

Câu 10: Một hình cầu có thể tích bằng 400 (cm3). Bán kính của hình cầu là:

A. 3,2cmB. 3,9cmc. 4,6cmD. 2,7cm

(Để xem trọn bộ câu hỏi và đáp án, mời tải tài liệu về!)

-----------

Trên đây là tài liệu Chuyên đề môn Toán 9: Bài tập trắc nghiệm Hình trụ, Hình nón, Hình cầu. Để có kết quả cao hơn trong học tập, các bạn học sinh có thể tham khảo thêm các như tài liệu Chuyên đề Toán học 9, Giải bài tập Toán lớp 9 để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh vào lớp 10.

  • 614 lượt xem
👨 Lê Hằng Anh Cập nhật: 15/05/2021