Đề thi giữa kì 1 Toán 6 năm học 2022 - 2023 sách Cánh Diều - Đề 4 Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 6

Nội dung Tải về
  • 77 Đánh giá

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Toán năm 2022 - 2023 sách Cánh Diều - Đề số 4 là tài liệu được biên soạn giúp các bạn học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 tốt nhất. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về để ôn tập thi giữa kì lớp 6 đạt kết quả cao.

Để tải đề thi, mời ấn vào đường link sau: Đề thi Toán lớp 6 giữa học kì 1

PHÒNG GD&ĐT……..

TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đề số 4

A. Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 sách Cánh Diều Đề 4

II. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: Phép nhân 7.7.7.7.7 được viết rút gọn thành:

A. 57

B. 5.7

C. 7.5

D. 75

Câu 2: Số phần tử của tập hợp A = {3; 4; 5; …; 78; 79; 80} là:

A. 78 phần tử

B. 79 phần tử

C. 80 phần tử

D. 81 phần tử

Câu 3: Cho 4 số tự nhiên 1831; 5930; 1940; 1848. Trong 4 số trên có bao nhiêu số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5?

A. 4 số

B. 3 số

C. 2 số

D. 1 số

Câu 4: Tập hợp ước số của số 18 là:

A. Ư(18) = {1; 2; 3; 5; 6; 9; 18}

B. Ư(18) = {1; 2; 3; 4; 6; 9; 18}

C. Ư(18) = {1; 2; 3; 6; 9; 18}

D. Ư(18) = {1; 2; 3; 9; 18; 36}

Câu 5: Kết quả của phép tính 25.23 là:

A. 28

B. 28

C. 82

D. 82

Câu 6: Cho hình lục giác đều ABCDEF tâm O, có bao nhiêu tam giác đều được tạo thành từ các đường chéo chính có một cạnh là cạnh của lục giác đều?

Đề thi giữa kì 1 Toán 6 năm học 2021 - 2022 sách Cánh Diều - Đề 4

A. 5 tam giác

B. 6 tam giác

C. 7 tam giác

D. 8 tam giác

Câu 7: Trong các số sau 7, 18, 13, 19, 6, 10; có bao nhiêu số là số nguyên tố?

A. 2 số

B. 3 số

C. 4 số

D. 5 số

Câu 8: Trong các hình dưới đây, có bao nhiêu hình là hình bình hành?

Đề thi giữa kì 1 Toán 6 năm học 2021 - 2022 sách Cánh Diều - Đề 4

A. 6 hình

B. 5 hình

C. 4 hình

D. 3 hình

Câu 9: Chu vi của hình vuông có cạnh bằng 70cm là:

A. 280cm

B. 4900cm

C. 2800dm

D. 28m

Câu 10: Điều kiện để số a trong biểu thức A = 15 + a + 5 + 10 chia hết cho 5 là:

A. a là số tự nhiên chẵn

B. a là số có tận cùng bằng 0 hoặc 5

C. a là số tự nhiên bất kì

D. a là số tự nhiên lẻ

Câu 11: Có bao nhiêu số tự nhiên thỏa mãn 12 ≤ x < 20?

A. 6 số

B. 7 số

C. 8 số

D. 9 số

Câu 12: Diện tích của hình bình hành bằng 360cm2. Độ dài cạnh đáy của hình bình hành biết chiều cao bằng 15cm là:

A. 30cm

B. 28cm

C. 26cm

D. 24cm

II. Phần tự luận (4 điểm)

Câu 13 (1,5 điểm): Thực hiện phép tính:

a) 55 + 672 + 28 + 345

b) 33.5 + 33.7 – 33.2

c) 28 : [5 + (17 – 15).32 + 81 : 9]

Câu 14 (1 điểm): Tìm x, biết:

a) 89 + (138 – x) = 90

b) 3x + 20 = 65

Câu 15 (2 điểm): Tính diện tích của miếng bìa H được tạo bởi hình vuông và hình chữ nhật có kích thước như hình vẽ dưới đây:

Đề thi giữa kì 1 Toán 6 năm học 2021 - 2022 sách Cánh Diều - Đề 4

Câu 16 (0,5 điểm): Chứng tỏ rằng số A = 2 + 22 + 23 + … + 260 chia hết cho 3 và 7.

B. Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 Đề 4

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: D

Câu 2: A

Câu 3: C

Câu 4: C

Câu 5: A

Câu 6: B

Câu 7: B

Câu 8: C

Câu 9: A

Câu 10: B

Câu 11: C

Câu 12: D

II. Phần tự luận

Câu 13:

a) 55 + 672 + 28 + 345 = (55 + 345) + (672 + 28) = 400 + 700 = 1100

b) 33.5 + 33.7 – 33.2 = 33.(5 + 7 – 2) = 33.10 = 330

c) 28 : [5 + (17 – 15).32 + 81 : 9]

= 28 : [5 + 2.9 + 9] = 28 : [28 : [5 + (17 – 15).32 + 81 : 9]] = 28 : 32 = 28 : 25 = 23 = 8

Câu 14:

a) 89 + (138 – x) = 90

138 – x = 90 – 89

138 – x = 1

x = 138 – 1

x = 137

b) 3x + 20 = 65

3x = 65 – 20

3x = 45

x = 45 : 3

x = 15

Câu 15:

Diện tích hình vuông là: 24.24 = 576cm2

Chiều dài hình chữ nhật là: 24 + 30 = 54cm

Diện tích hình chữ nhật là: 54.17 = 918cm2

Diện tích miếng bìa là: 576 + 918 = 1494cm2

Câu 16:

  • Có A = 2 + 22 + 23 + … + 260

A = 2.(1 + 2) + 23.(1 + 2) + … + 259.(1 + 2)

A = 2.3 + 23.3 + … + 259.3

A = 3.(2 + 23 + … + 259) chia hết cho 3

  • Có A = 2 + 22 + 23 + … + 260

A = 2.(1 + 2 + 22) + 24.(1 + 2 + 22) + … + 258.(1 + 2 + 22)

A = 2.7 + 24.7 + … + 258.7

A = 7.(2 + 24 + … + 258) chia hết cho 7

----> Đề thi cùng bộ sách Cánh Diều:

Đề thi bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Đề thi giữa kì 1 Toán 6 bộ sách Chân trời sáng tạo:

----------------------------

Ngoài Đề thi Toán giữa học kì 1 lớp 6 sách Cánh Diều trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bạn học Toán lớp 6 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất.

Một số tài liệu ôn thi giữa học kì 1 toán lớp 6 sách Cánh Diều:

  • 56.423 lượt xem
Chia sẻ bởi: Song Ngư
Tìm thêm: Toán lớp 6
Sắp xếp theo