Đề thi giữa kì 1 Toán 6 Kết nối tri thức - Đề số 4 Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 6

Nội dung Tải về
  • 33 Đánh giá

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Toán sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Đề số 4 là tài liệu được biên soạn giúp các bạn học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 tốt nhất. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về để ôn tập thi giữa kì lớp 6 đạt kết quả cao.

A. Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

PHÒNG GD&ĐT……..

TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Năm học 2023 – 2024 - Đề 4

Câu 1 (1 điểm) Viết tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 6 bằng hai cách. Biểu diễn trên tia số các phần tử của tập hợp A.

Câu 2 (2 điểm) Thực hiện phép tính (Tính bằng cách hợp lí nếu có thể)

a. 23 . 16 + 23 . 84 + 300

b. 300 : 4 + 300 : 6 - 25
c. 321 - 21 . [(2 . 33 + 44 : 32) - 52]d. 2 + 4 + 6 + ... +998

Câu 3 (2 điểm) Tìm x biết:

a. 200 - 8 . (2x + 7) = 112b. (2x - 133) : 3 = 33
c. 2x - 138 = 23 . 32d. x \vdots 13168 \leqslant x \leqslant 260

Câu 4 (1 điểm) Dùng ba trong bốn chữ số 0; 4; 5; 6 hãy viết các số có ba chữ số khác nhau sao cho số đó:

a. Chia hết cho 9

b. Chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9

Câu 5 (1,5 điểm) Một mảnh vườn hình chữ nhật dài 525m, rộng 315m. Người ta muốn chia đám đất hình chữ nhật thành những mảnh hình vuông bằng nhau để trồng các loại rau. Hỏi với cách chia nào thì cạnh hình vuông lớn nhất và bằng bao nhiêu?

Câu 6 (2 điểm) Tính diện tích hình vẽ dưới đây, (biết mỗi ô vuông có cạnh 1cm)

Đề thi giữa kì 1 Toán 6 năm học 2021 - 2022 sách Chân trời sáng tạo Đề số 4

Câu 7 (0,5 điểm) Cho A = 7 + {7^2} + {7^3} + .... + {7^{119}} + {7^{120}}. Chứng minh rằng A chia hết cho 57

B. Đáp án đề thi giữa kì 1 Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu 1:

\begin{matrix}
  A = \left\{ {0;1;2;3;4;5;6} \right\} \hfill \\
  A = \left\{ {x \in \mathbb{N}|x \leqslant 6} \right\} \hfill \\ 
\end{matrix}

Học sinh tự vẽ hình

Câu 2:

a) 23 . 16 + 23 . 84 + 300

= 23 . (16 + 84) + 300

= 23 . 100 + 100 . 3

= (23 + 3) . 100

= 26 . 100 = 2600

b) 300 : 4 + 300 : 6 – 25

= 75 + 50 – 25

= 75 + 25 = 100

c) 321 – 21 . [(2 . 33 + 44 : 32) – 52]

= 321 – 21 . [2 . 27 + 256 : 32) – 52]

= 321 – 21 . [54 + 8 – 52]

= 321 – 21 . 10

= 321 – 210 = 111

d) Tổng trên có số các số hạng là:

(998 - 2) : 2 + 1 = 499

Tổng trên có giá trị:

499 . (2 + 998) : 2 = 249500

Câu 3:

a) 200 – 8 . (2x + 7) = 112

8 . (2x + 7) = 200 – 112

8 . (2x + 7) = 88

2x + 7 = 88 : 8

2x + 7 = 11

2x = 4

x = 4 : 2

x = 2

Vậy x = 2

b) (2x – 123) : 3 = 33

2x – 123 = 33 . 3

2x – 123 = 99

2x = 99 + 123

2x = 222

x = 111

vậy x = 111

c) 2x – 138 = 23 . 32

2x – 138 = 72

2x = 72 + 138

2x = 210

x = 210 : 2

x = 105

vậy x = 105

d. x \vdots 13168 \leqslant x \leqslant 260

x ∈ B(13) = {0; 13; 26; 39; 52; 65; 78; 91; 104; 117; 130; 143; 156; 169; 182; ...}

Vậy x ∈ {169; 182; 195; 208; 221; 234; 247; 260}

Câu 4: Dùng ba trong bốn chữ số 0; 4; 5; 6 hãy viết các số có ba chữ số khác nhau sao cho số đó:

a. Ba số có tổng chia hết cho 9 là 0; 4; 5

Từ ba chữ số này ta lập được số có ba chữ số khác nhau là: 450; 405; 540; 504

b. Ba số có tổng chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 là: 4; 5; 6

Từ ba chữ số này ta lập được số có ba chữ số khác nhau là: 456; 465; 546; 564; 645; 654

Câu 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật dài 525m, rộng 315m. Người ta muốn chia đám đất hình chữ nhật thành những mảnh hình vuông bằng nhau để trồng các loại rau. Hỏi với cách chia nào thì cạnh hình vuông lớn nhất và bằng bao nhiêu?

Bài giải

Gọi cạnh của hình vuông là x (m) (x > 0)

Do chia hình chữ nhật thành những hình vuông bằng nhau nên chiều dài và chiều rộng đều chia hết cho cạnh hình vuông lớn nhất

Khi đó x = ƯCLN(525, 315)

Ta có: 525 = 3 . 52 . 7

315 = 32 . 5 . 7

ƯCLN(525, 315) = 3 . 5 . 7 = 105

Độ dài cạnh lớn nhất là 105cm

Câu 6: Gợi ý: Nối A với H

Đề thi giữa kì 1 Toán 6 năm học 2021 - 2022 sách Kết nối tri thức Đề số 4

Diện tích hình vẽ bằng 8,5 cm2

Câu 7: Tổng A có 120 số hạng, nhóm 3 số thành một nhóm ta được nhóm:

\begin{matrix}
  A = 7 + {7^2} + {7^3} + .... + {7^{119}} + {7^{120}} \hfill \\
  A = \left( {7 + {7^2} + {7^3}} \right) + \left( {{7^4} + {7^5} + {7^6}} \right) + ... + \left( {{7^{118}} + {7^{119}} + {7^{120}}} \right) \hfill \\
  A = \left( {7 + {7^2} + {7^3}} \right) + {7^4}.\left( {7 + {7^2} + {7^3}} \right) + ... + {7^{118}}.\left( {7 + {7^2} + {7^3}} \right) \hfill \\
  A = 7.57 + {7^4}.57 + ... + {7^{118}}.57 \hfill \\
  A = 57.\left( {7 + {7^4} + ... + {7^{118}}} \right) \vdots 57 \hfill \\ 
\end{matrix}

Mời thầy cô và học sinh tải tài liệu tham khảo đầy đủ!

-------------------------------------------

Đề thi tiếp theo:

Đề thi giữa kì 1 Toán 6 bộ sách Chân trời sáng tạo

Đề thi giữa kì 1 Toán 6 bộ sách Cánh Diều

---------------------------------------------------------------------------------

Ngoài Đề thi Toán giữa học kì 1 lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Đề 4 mời các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bạn học Toán lớp 6 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất.

Một số tài liệu ôn luyện thi giữa học kì 1:

  • 21.852 lượt xem
Chia sẻ bởi: Mỡ
Sắp xếp theo