Luyện tập Tập hợp các số tự nhiên Bài tập Toán lớp 6 Sách Cánh diều

Nội dung
 • 11 Đánh giá

Bài tập Toán lớp 6: Tập hợp các số tự nhiên - Có đáp án

GiaiToan.com xin giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Bài tập: Tập hợp các số tự nhiên bài tập trắc nghiệm được xây dựng dựa trên kiến thức trọng tâm sách Cánh diều. Nhằm giúp học sinh củng cố và rèn luyện kỹ năng tính toán, khả năng tư duy với các dạng bài tập mới nhất trong chương trình Toán lớp 6. Tham gia làm bài test để làm quen với các dạng toán Chương 1: Số tự nhiên

------> Bài tiếp theo: Luyện tập Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên

-----> Bài liên quan: 

Bài tập Toán lớp 6 Tập hợp các số tự nhiên có đáp án được trình bày dưới dạng bài tập trực tuyến nên các em học sinh có thể trực tiếp vào làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Bài tập có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em hiểu cách làm bài hơn. Ngoài ra mời quý thầy cô và học sinh tham khảo thêm một số tài liệu liên quan: Lý thuyết toán lớp 6 Sách Cánh Diều, Giải Toán lớp 6 Sách Cánh Diều, Luyện tập Toán lớp 6, ....

 • Câu 1: Kí hiệu tập hợp số tự nhiên là:
  Gợi ý lời giải:

  Hướng dẫn

  Tập hợp các số tự nhiên được kí hiệu là: \mathbb{N} = \left\{ {0;1;2;3;...} \right\}

 • Câu 2: Cho a là một số tự nhiên lớn hơn 2 và nhỏ hơn 6. Khẳng định nào sau đây đúng?
 • Câu 3: Số 16; 21; 28 biểu diễn bằng số La Mã như thế nào?
  Gợi ý lời giải:

  Hướng dẫn

  16 = 10 + 6 = XVI

  21 = 20 + 1 = XXI

  28 = 20 + 8 = XXVIII

 • Câu 4: Số tự nhiên chẵn nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau là:
  Gợi ý lời giải:

  Hướng dẫn

  Số tự nhiên chẵn nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau là: 1024

 • Câu 5: Số La Mã XVII biểu diễn số nào trong hệ thập phân?
  Gợi ý lời giải:

  Hướng dẫn

  XVII được cấu tạo bởi 2 phần là X (tương ứng với số 10) và VII (tương ứng với số 7)

  => XVII biểu diễn số 17

 • Câu 6:

  Cho các số 1; 3; 5; 8, số nào thuộc tập hợp A = \left\{ {x \in {\mathbb{N}^*}|x < 3} \right\}, số nào thuộc tập hợp B = \left\{ {x \in \mathbb{N}|4 \leqslant x < 9} \right\}

  Gợi ý lời giải:

  Hướng dẫn

  A = {1; 2}

  B = {4; 5; 6; 7; 8}

 • Câu 7: Thêm chữ số 5 vào đằng số tự nhiên có 2 chữ số thì ta được số tự nhiên mới
  Gợi ý lời giải:

  Hướng dẫn

  Số tự nhiên ban đầu là \overline {ab}. Khi thêm 5 vào đằng trước ta được \overline {5ab} = 500 + \overline {ab}

  Vậy số mới tạo thành hơn số cũ 500 đơn vị

 • Câu 8: Tháng 11 năm 2000 thuộc thế kỉ bao nhiêu?
  Gợi ý lời giải:

  Hướng dẫn

  Theo lịch Gregory thì

  Thế kỷ I được bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 1 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 100.

  Thế kỷ II bắt đầu từ năm 101 và cứ như vậy theo công thức

  Thế kỷ n bắt đầu từ năm 100×n - 99, vì vậy thế kỷ XX kết thúc chính xác là vào ngày 31 tháng 12 năm 2000

  Vậy 2000 thuộc thế kỉ XX

 • Câu 9: Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn nhỏ hơn số 200?
  Gợi ý lời giải:

  Hướng dẫn

  Sử dụng cách đếm các số tự nhiên:

  Để đếm các số tự nhiên từ a đến b, hai số liên tiếp cách nhau m đơn vị, ta dùng công thức sau:

  \frac{{b - a}}{m} + 1 hay bằng (số cuối – số đầu): khoảng cách +1

  Vì số chẵn nhỏ hơn 200 nên số đầu là 0 số cuối là 198

 • Câu 10:

  Điền chữ số thích hợp vào dấu * trong phép toán: 1357 < 13*7 < 1387

  Gợi ý lời giải:

  Hướng dẫn

  \begin{matrix}
 1357 < 1367 < 1387 \hfill \\
 1357 < 1377 < 1387 \hfill \\ 
\end{matrix}

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ bởi: Bảo Bình
Mời bạn đánh giá!
Sắp xếp theo