Luyện tập Phép nhân, phép chia các số tự nhiên Sách Cánh Diều Bài tập Toán lớp 6 Sách Cánh diều

Nội dung
 • 10 Đánh giá

Bài tập Toán lớp 6: Phép nhân, phép chia các số tự nhiên - Có đáp án

GiaiToan.com xin giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Bài tập: Phép nhân, phép chia các số tự nhiên bài tập trắc nghiệm được xây dựng dựa trên kiến thức trọng tâm sách Cánh diều. Nhằm giúp học sinh củng cố và rèn luyện kỹ năng tính toán, khả năng tư duy với các dạng bài tập mới nhất trong chương trình Toán lớp 6. Tham gia làm bài test để làm quen với các dạng toán Chương 1: Số tự nhiên

------> Bài tiếp theo: Luyện tập Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên

-----> Bài liên quan: 

Bài tập Toán lớp 6 Phép nhân, phép chia các số tự nhiên có đáp án được trình bày dưới dạng bài tập trực tuyến nên các em học sinh có thể trực tiếp vào làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Bài tập có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em hiểu cách làm bài hơn. Ngoài ra mời quý thầy cô và học sinh tham khảo thêm một số tài liệu liên quan: Lý thuyết toán lớp 6 Sách Cánh Diều, Giải Toán lớp 6 Sách Cánh Diều, Luyện tập Toán lớp 6, ....

 • Câu 1: Kết quả của phép tính: 13 . 100 + 100 . 2 – 15 . 100
  Gợi ý lời giải:

  Hướng dẫn

  13 . 100 + 100 . 2 – 15 . 100

  = (13 + 2 – 15) . 100

  = 0 . 100 = 0

 • Câu 2: Phép chia nào sau đây là phép chia có dư?
  Gợi ý lời giải:

  Hướng dẫn

  Học sinh thực hiện các phép chia

 • Câu 3: Thương của phép chia 465 936 : 102 là:
  Gợi ý lời giải:

  Hướng dẫn

  Học sinh đặt tính cho phép chia

 • Câu 4: Trong phép chia có dư (a) chia cho (b) trong đó (b khác 0) ta luôn tìm được đúng hai số tự nhiên (q) và (r) duy nhất sao cho: a = b.q + r. Khẳng định nào sau đây đúng?
 • Câu 5: Hoa phụ trách mua đồ dùng học tập cho các bạn trong nhóm học tập. Hoa cần mua 3 chiếc bút máy, 6 chiếc thước kẻ, 2 hộp màu sáp. Giá của những vật dụng này lần lượt là: 20 000 đồng, 4 000 đồng, 24 000 đồng. Số tiền Hoa mua đồ dùng là bao nhiêu?
  Gợi ý lời giải:

  Hướng dẫn

  Số tiền Hoa mua đồ dùng là:

  3 . 20 000 + 6 . 4 000 + 2 . 24 000 = 132 000 đồng

 • Câu 6: Kết quả của phép tính 125 . 2x + 240 . 2x + 32 . 2x là:
  Gợi ý lời giải:

  Hướng dẫn

  125 . 2x + 240 . 2x + 32 . 2x

  = (125 + 240 + 32). 2x

  = 379 . 2x

  = 794x

 • Câu 7: Tìm số tự nhiên x biết: x – 48 : 12 = 6
  Gợi ý lời giải:

  Hướng dẫn

  x – 48 : 12 = 6

  x – 4 = 6

  x = 6 + 4

  x = 10

 • Câu 8: Tìm tổng a + 2b biết: 3a – 2 = 16 và 125 – 3(2b + 5) = 20
  Gợi ý lời giải:

  Hướng dẫn

  3a – 2 = 16

  3a = 16 + 2

  3a = 18

  a = 18 : 3 = 6

  Vậy a = 6

  125 – 3(2b + 5) = 20

  125 – 6b – 15 = 20

  110 – 6b = 20

  6b = 110 – 20

  6b = 90

  b = 15

  Vậy b = 15

  => a + 2b = 6 + 15.2 = 36

 • Câu 9: Kết quả phép tính 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + …. + 1001 là:
  Gợi ý lời giải:

  Hướng dẫn

  Tổng dãy số 1 + 2 + 3 + 4 + … + a = a(a + 1)/2

 • Câu 10: Biểu diễn phép chia 56 093 : 123 dưới dạng a = b.q + r. Khi đó a – r bằng:
  Gợi ý lời giải:

  Hướng dẫn giải

  56 093 : 123 = 456 dư 5

  => Biểu diễn phép tính 56 093 = 123 . 456 + 5

  => a = 56 093, r = 5

  => a – r = 56 093 – 5 = 56 088

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay
Kết quả

Không ổn rồi!

Bạn đã làm sai một số câu hỏi. Vậy là bạn vẫn chưa hoàn toàn nắm chắc phần lý thuyết của bài học này. Hãy lên núi tu luyện lại kiến thức tại đây nhé: Lý thuyết Phép nhân phép chia số tự nhiên SGK Cánh Diều.

Kết quả

Tiếc thật, chỉ một chút nữa thôi, bạn đã chinh phục được bài kiểm tra này rồi. Nhưng không sao, hãy thử lại thêm một lần nữa nhé!

Làm lại bài này: Luyện tập Phép nhân, phép chia các số tự nhiên Sách Cánh Diều

Làm bài tiếp theo: Luyện tập Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên

Kết quả

Chúc mừng bạn!

Wao! Bạn vừa đạt điểm tối đa bài kiểm tra này. Vậy là bạn đã nắm chắc các kiến thức của chương rồi. Hãy tiếp tục hành trình của mình với bài tiếp theo nhé!

Bài tiếp:  Luyện tập Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên

Kiểm tra kết quả Xem đáp án Làm lại
Chia sẻ bởi: Ma Kết
Mời bạn đánh giá!
Sắp xếp theo