Đề thi giữa kì 1 Toán 6 sách Cánh Diều - Đề 2 Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 6

Nội dung Tải về
  • 29 Đánh giá

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 sách Cánh Diều - Đề số 2 là tài liệu được biên soạn giúp các bạn học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 tốt nhất. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về để ôn tập thi giữa kì lớp 6 đạt kết quả cao.

Tham khảo thêm: Đề thi giữa kì 1 Toán 6 sách Cánh Diều - Đề 1

PHÒNG GD&ĐT……..

TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đề số 2

A. Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 sách Cánh Diều Đề 2

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Tập hợp nào dưới đây có 5 phần tử?

A. A = {x ∈ N*| x > 3}

B. B = {x ∈ N| x < 6}

C. C = {x ∈ N| x ≤ 4}

D. D = {x ∈ N*| 4 < x ≤ 8}

Câu 2: Cho tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn 14, nhỏ hơn 45 và có chứa chữ số 3. Phần tử nào dưới đây không thuộc tập hợp M?

A. 13

B. 23

C. 33

D. 43

Câu 3: Phân tích số 54 ra thừa số nguyên tố được:

A. 54 = 2.33

B. 54 = 3.23

C. 54 = 2.32

D. 54 = 3.22

Câu 4: Số 1080 chia hết cho bao nhiêu số trong các số sau đây: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 24, 25?

A. 10 số

B. 9 số

C. 8 số

D. 7 số

Câu 5: Hoa gấp được 97 ngôi sao và xếp vào các hộp, mỗi hộp 8 ngôi sao. Số ngôi sao còn thừa không xếp vào hộp là:

A. 5 ngôi sao

B. 1 ngôi sao

C. 6 ngôi sao

D. 2 ngôi sao

Câu 6: Hình nào dưới đây là hình vẽ chỉ tam giác đều?

A.

Đề thi giữa kì 1 Toán 6 năm học 2021 - 2022 sách Cánh Diều - Đề 2

B.

Đề thi giữa kì 1 Toán 6 năm học 2021 - 2022 sách Cánh Diều - Đề 2

C.

Đề thi giữa kì 1 Toán 6 năm học 2021 - 2022 sách Cánh Diều - Đề 2

D.

Đề thi giữa kì 1 Toán 6 năm học 2021 - 2022 sách Cánh Diều - Đề 2

Câu 7: Hai đường chéo hình thoi có độ dài lần lượt bằng 16cm và 12cm. Diện tích của hình thoi là:

A. 90cm2

B. 96cm2

C. 108cm2

D. 120cm2

Câu 8: Chọn câu sai trong các câu dưới đây?

Lục giác đều ABCDEG là hình có:

A. Các góc ở các đỉnh A, B, C, D, E, G, O bằng nhau.

B. Sáu cạnh bằng nhau: AB = BC = CD = DE = EG = GA.

C. Ba đường chéo chính cắt nhau tại điểm O.

D. Ba đường chéo chính bằng nhau: AD = BE = CG.

Đề thi giữa kì 1 Toán 6 năm học 2021 - 2022 sách Cánh Diều - Đề 2

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 9 (2 điểm):

a) Thực hiện phép tính:

1) 30.75 + 25.30 – 150

2) 160 - (4.52 - 3.23)

3) [36.4 - 4.(82 - 7.11)2] : 4 - 20220

b) Tìm ƯCLN của các số 28, 54 và 96.

Câu 10 (1,5 điểm): Tính diện tích của hình H gồm hình bình hành ABCD và hình chữ nhật DCNM, biết hình chữ nhật DCMN có chu vi bằng 180cm và chiều dài MN gấp 4 lần chiều rộng CN.

Đề thi giữa kì 1 Toán 6 năm học 2021 - 2022 sách Cánh Diều - Đề 2

Câu 11 (2 điểm): Một đội y tế gồm 48 bác sĩ và 108 y tá. Hỏi có thể chia đội y tế thành nhiều nhất bao nhiêu tổ để số bác sĩ và y tá được chia đều vào các tổ?

Câu 12 (0,5 điểm): Chứng tỏ A chia hết cho 6 với A = 2 + 22 + 23 + 24 + … + 2100

B. Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 Đề 2

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: C

Câu 2: A

Câu 3: A

Câu 4: B

Câu 5: B

Câu 6: D

Câu 7: B

Câu 8: A

II. Phần tự luận

Câu 9:

a) 1) 30.75 + 25.30 – 150

= 30.(75 + 25) – 150

= 30.100 – 150

= 3000 – 150

= 2850

2) 160 - (4.52 - 3.23)

= 160 – (4.25 – 3.8)

= 160 – (100 – 24)

= 160 – 76 = 84

3) [36.4 - 4.(82 - 7.11)2] : 4 - 20220

= [36.4 - 4.(82 - 77)2] : 4 – 1

= [36.4 - 4.52] : 4 – 1

= [36.4 - 4.25] : 4 – 1

= [4.(36 – 25)] : 4 – 1

= 4.11 : 4 – 1

= 11 – 1 = 10

b) Có 28 = 4 . 7 = 22 . 7

54 = 6 . 9 = 2 . 3 . 32 = 2 . 33

96 = 2 . 48 = 2 . 3 . 4 . 4 = 2 . 3 . 22 . 22 = 25 . 3

Vậy ƯCLN(28, 54, 96) = 2

Câu 10: Tính diện tích của hình H gồm hình bình hành ABCD và hình chữ nhật DCNM, biết hình chữ nhật DCMN có chu vi bằng 180cm và chiều dài MN gấp 4 lần chiều rộng CN.

Bài giải

Nửa chu vi hình chữ nhật DCMN là: 180 : 2 = 90cm

Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 4 = 5 phần

Chiều dài của hình chữ nhật DCMN là: 90 : 5 x 4 = 72cm

Chiều rộng của hình chữ nhật DCMN là: 90 – 72 = 18cm

Diện tích hình chữ nhật DCMN là: 18.72 = 1296cm2

Diện tích hình bình hành ABCD là: 72.20 = 1440cm2

Diện tích hình H là: 1296 + 1440 = 2736cm2

Câu 11: Một đội y tế gồm 48 bác sĩ và 108 y tá. Hỏi có thể chia đội y tế thành nhiều nhất bao nhiêu tổ để số bác sĩ và y tá được chia đều vào các tổ?

Bài giải

Số tổ nhiều nhất là ước chung lớn nhất của số bác sĩ và y tá.

ta có 48 = 24 . 3

108 = 22 . 33

ƯCLN(48, 108) = 22.3 = 12

Vậy có thể chia được nhiều nhất 12 tổ.

Câu 12: Chứng tỏ A chia hết cho 6 với A = 2 + 22 + 23 + 24 + … + 2100

A = 2 + 22 + 23 + 24 + … + 2100

A = (2 + 22) + (23 + 24) + … + (299 + 2100)

A = 6 + 22 . (2 + 22) + … + 298 . (2 + 22)

A = 6 + 22 . 6 + … + 298 . 6

A = 6 . (1 + 22 + … + 298)

Vậy A chia hết cho 6.

----> Đề thi cùng bộ sách Cánh Diều:

Đề thi bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Đề thi giữa kì 1 Toán 6 bộ sách Chân trời sáng tạo:

-------------------------------------------------------

Ngoài Đề thi Toán giữa học kì 1 lớp 6 sách Cánh Diều trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bạn học Toán lớp 6 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất.

Một số tài liệu ôn thi giữa học kì 1 toán lớp 6 sách Cánh Diều:

  • 34.423 lượt xem
Chia sẻ bởi: Người Nhện
Liên kết tải về
Tìm thêm: Toán lớp 6
Sắp xếp theo