Người Nhện Hỏi đáp Toán 6 Toán lớp 6 Bài tập Toán lớp 6

Trên một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 12m, chiều rộng 10m

, người ta phân chia khu vực để trồng hoa, trồng cỏ như hình bên. Hoa sẽ được trồng ở trong khu vực hình bình hành AMCN, cỏ sẽ trồng ở phần đất còn lại. Tiền công để trả cho mỗi mét vuông trồng hoa là 50 000 đồng, trồng cỏ là 40 000 đồng. Tính số tiền công cần chi trả để trồng hoa và cỏ.

4
4 Câu trả lời
 • Biết Tuốt
  Biết Tuốt

  Đáp án: số tiền công cần để chi trả trồng hoa và cỏ là 5 400 000 đồng

  Trả lời hay
  1 Trả lời 13/04/22
  • Kim Ngưu
   Kim Ngưu

   Hướng dẫn các bước làm

   Bước 1: Tính diện tích hình hình hành

   Bước 2: Tính diện tích hình chữ nhật

   Bước 3: Diện tích phần trồng cỏ bằng diện tích hình chữ nhật trừ diện tích hình bình hành

   Bước 4: Tính số tiền công cần chi trả ứng với mỗi đơn vị diện tích vừa tính được ở các bước trên.

   Trả lời hay
   1 Trả lời 13/04/22
   • Xucxich14
    Xucxich14

    Kiến thức cần nhớ

    - Diện tích hình chữ nhật bằng chiều dài nhân với chiều rộng

    - Diện tích hình bình hành bằng cạnh đáy nhân với chiều cao tương ứng.

    Trả lời hay
    1 Trả lời 13/04/22
    • Người Dơi
     Người Dơi

     Lời giải chi tiết

     Quan sát hình vẽ ta thấy:

     Hình bình hành AMCN chiều cao tương ứng của cạnh AN là MN và MN = AB = 10m

     => Diện tích hình bình hành AMCN là: 6. 10 = 60 (m2)

     => Diện tích hình chữ nhật ABCD là: 10. 12 = 120 (m2)

     Phần diện tích còn lại để trồng cỏ là: 120 - 60 = 60 (m2)

     Số tiền công cần để chi trả trồng cỏ là: 40 000. 60 = 2 400 000 (đồng)

     Số tiền công cần để chi trả trồng hoa là: 50 000. 60 = 3 000 000 (đồng)

     Số tiền công cần để chi trả trồng hoa và cỏ là: 3 000 000 + 2 400 000 = 5 400 000 (đồng)

     Vậy số tiền công cần để chi trả trồng hoa và cỏ là 5 400 000 đồng.

     0 Trả lời 13/04/22