Đề thi giữa kì 1 Toán 6 Cánh Diều - Đề 1 Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 6

Nội dung Tải về
  • 30 Đánh giá

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Toán sách Cánh Diều - Đề số 1 là tài liệu được biên soạn giúp các bạn học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 tốt nhất. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về để ôn tập thi giữa kì lớp 6 đạt kết quả cao.

Để tải đề thi, mời ấn vào đường link sau: Đề thi Toán lớp 6 giữa học kì 1

PHÒNG GD&ĐT……..

TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Năm học 2023 – 2024 - Đề 1

A. Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 sách Cánh Diều Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 8 được viết là:

A. A = {x ∈ N*| x < 8}

B. A = {x ∈ N| x < 8}

C. A = {x ∈ N| x ≤ 8}

D. A = {x ∈ N*| x ≥ 8}

Câu 2: Cho tập hợp B = {4; 8; 12; 16}. Phần tử nào dưới đây không thuộc tập hợp B?

A. 16

B. 12

C. 5

D. 8

Câu 3: Trong các số tự nhiên dưới đây, số nào là số nguyên tố?

A. 101

B. 114

C. 305

D. 303

Câu 4: Cho 24 ⋮ (x + 6) và 3 ≤ x < 8. Vậy x có giá trị bằng:

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 5: Số nào dưới đây chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 3?

A. 120

B. 195

C. 215

D. 300

Câu 6: Diện tích của hình vuông có độ dài cạnh a = 4.5 + 22.(8 – 3) (cm) là:

A. 160cm2

B. 400cm2

C. 40cm2

D. 1600cm2

Câu 7: Cho hình thoi có độ dài hai đường chéo bằng 8cm và 10cm. Diện tích của hình thoi là:

A. 40cm2

B. 60cm2

C. 80cm2

D. 100cm2

Câu 8: Hình bình hành không có tính chất nào dưới đây?

A. Hai cạnh đối bằng nhau

B. Hai cạnh đối song song với nhau

C. Chu vi bằng chu vi hình chữ nhật

D. Bốn cạnh bằng nhau

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 9 (2 điểm): Thực hiện phép tính:

a) 162 + 475 + 173 + 227 + 525 + 438

b) 25.6 + 5.5.29 – 45.5

c) 2.[(7 – 33:32) : 22 + 99] – 100

d) (52022 + 52021) : 52021

Câu 10 (1 điểm): Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài bằng 40m và chu vi bằng 140m. Tính diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật đó.

Câu 11 (2 điểm): Lớp 6A có 42 học sinh, lớp 6B có 54 học sinh và lớp 6C có 48 học sinh. Cô phụ trách đã xếp đều số học sinh của 3 lớp thành một số hàng như nhau. Tính số hàng nhiều nhất có thể xếp được.

Câu 12 (1 điểm): Chứng tỏ 1028 + 8 ⋮ 9.

B. Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: B

Câu 2: C

Câu 3: A

Câu 4: B

Câu 5: C

Câu 6: D

Câu 7: A

Câu 8: D

II. Phần tự luận

Câu 9:

a) 162 + 475 + 173 + 227 + 525 + 438

= (162 + 438) + (475 + 225) + (173 + 227)

= 600 + 700 + 400

= 1700

b) 25.6 + 5.5.29 – 45.5 = 25.6 + 25.29 – 25.9 = 25.(6 + 29 – 9) = 25.26 = 650

c) 2.[(7 – 33:32) : 22 + 99] – 100

= 2.[(7 – 3) : 4 + 99] – 100 = 2.[4 : 4 + 99] – 100 = 2.(1 + 99) – 100 = 2.100 – 100 = 100

d) (52022 + 52021) : 52021

= 52022 : 52021 + 52021 : 52021 = 5 + 1 = 6

Câu 10:

Nửa chu vi của hình chữ nhật là: 140 : 2 = 70m

Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là: 70 – 40 = 30m

Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là: 40.30 = 1200m2

Câu 11:

Gọi số hàng có thể xếp là x (x ∈ N*; hàng)

Theo đề bài có: 42 ⋮ x; 54 ⋮ x; 48 ⋮ x và x lớn nhất nên x là ƯCLN của 42, 54 và 48.

Tìm ƯCLN được x = 6

Câu 12:

Có 1028 có dạng 10….000 nên 1028 + 8 có dạng 10….008 nên số 1028 + 8 sẽ chia hết cho 9 (tổng các chữ số bằng 9).

----> Đề thi cùng bộ sách Cánh Diều:

Đề thi bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Đề thi giữa kì 1 Toán 6 bộ sách Chân trời sáng tạo:

------------------------

Ngoài Đề thi Toán giữa học kì 1 lớp 6 sách Cánh Diều trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bạn học Toán lớp 6 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất.

Một số tài liệu ôn thi giữa học kì 1 toán lớp 6 sách Cánh Diều:

  • 31.127 lượt xem
Chia sẻ bởi: Nhân Mã
Liên kết tải về
Tìm thêm: Toán lớp 6
Sắp xếp theo