Đề thi giữa kì 1 Toán 6 Kết nối tri thức - Đề số 3 Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 6

Nội dung Tải về
  • 88 Đánh giá

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Toán Kết nối tri thức với cuộc sống - Đề số 3 là tài liệu được biên soạn giúp các bạn học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 tốt nhất. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về để ôn tập thi giữa kì lớp 6 đạt kết quả cao.

Để tải đề thi, mời ấn vào đường link sau: Đề thi Toán lớp 6 giữa học kì 1

A. Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

PHÒNG GD&ĐT……..

TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Năm học 2023 – 2024 - Đề 3

I. Phần trắc nghiệm (Học sinh làm bài vào đề thi)

Câu 1 (1 điểm) Các mệnh đề sau đúng hay sai: Đánh dấu X vào ô được chọn.

STT

Mệnh đề

Đúng

Sai

1

Số dư trong phép chia 1504 chia 12 là 5.

2

Tập là tập hợp không có phần tử nào.

3

154 + (125 - 5) = (154 – 5) + 125.

4

Ước chung của (12; 11) là 2

Câu 2 (1 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng:

1. Thứ tự thực hiện phép tính trong biểu thức: A = 126 : (42 + 2) là:

A. Phép chia – phép cộng – lũy thừa

B. Phép cộng – Lũy thừa – Phép chia

C. Lũy thừa – Phép cộng – Phép chia

D. Lũy thừa – Phép chia – Phép cộng

2. Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số?

A. 99

B. 100

C. 90

D. 92

Câu 3 (1 điểm) Điền đáp án đúng vào phần để trống:

Trong phép chia một số tự nhiên cho 3 có thể có các số dư là ___________________

Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau là: _____________________

II. Phần tự luận

Câu 1 (1 điểm) Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:

a. B = \left\{ {x \in {\mathbb{N}^*}|x < 2} \right\}

b. C = \left\{ {x \in \mathbb{N}|10 \leqslant x < 18} \right\}

Câu 2 (2 điểm) Thực hiện phép tính (Tính bằng cách hợp lí nếu có thể)

a) 37 . 99 + 37 . 41

b) 34 - 5 . 42

c) 250 : {5 . [78 . 19900 - (1997 - 1969)]}

d) 63 . 73 - 27 . 63 + 37 . 73 - 27 . 37

Câu 3 (2 điểm) Tìm x biết:

a. 3x + 10 = 42

b. (3x - 1)3 = 125

c. 15(x + 1) + 35 = 2 . 102

d. x \in UC\left( {18;54} \right)

Câu 4 (1,5 điểm) Bạn Hoa muốn cắt một tấm bìa hình chữ nhật có kích thước 60cm và 960cm thành các mảnh nhỏ hình vuông sao cho tấm bìa được cắt hết, không thừa không thiếu. Tính độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông.

Câu (0,5 điểm) Tìm số tự nhiên có hai chữ số biết số đó chia cho tổng các chữ số của nó thu được 7 dư 6.

B. Đáp án đề thi giữa kì 1 Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

I. Đáp án phần trắc nghiệm

Câu 1 (1 điểm)

STT

Mệnh đề

Đúng

Sai

1

Số dư trong phép chia 1504 chia 12 là 5.

X

2

Tập là tập hợp không có phần tử nào.

X

3

154 + (125 - 5) = (154 – 5) + 125.

X

4

Ước chung của (12; 11) là 2

X

Câu 2 (1 điểm)

1. Thứ tự thực hiện phép tính trong biểu thức: A = 126 : (42 + 2) là:

A. Phép chia – phép cộng – lũy thừa

B. Phép cộng – Lũy thừa – Phép chia

C. Lũy thừa – Phép cộng – Phép chia

D. Lũy thừa – Phép chia – Phép cộng

2. Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số?

A. 99

B. 100

C. 90

D. 92

Câu 3 (1 điểm) Điền đáp án đúng vào phần để trống:

Trong phép chia một số tự nhiên cho 3 có thể có các số dư là 0; 1; 2

Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau là: 1023

II. Đáp án phần tự luận

Câu 1 (1 điểm) Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:

a. B = {1}

b. C = {10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17}

Câu 2:

a) 37 . 99 + 37 . 41

= 37 . (99 + 41)

= 37 . 140

= 5180

b) 34 - 5 . 42

= 81 - 5 . 16

= 81 - 80

= 1

c) 250 : {5 . [78 . 19900 - (1997 - 1969)]}

= 250 : {5 . [78 . 1 - 28]

= 250 : {5 . [78 - 28]

= 250 : {5 . 50}

= 250 : 250

= 1

d) 63 . 73 - 27 . 63 + 37 . 73 - 27 . 37

= (63 . 73 + 37 . 73) - (27 . 63 + 27 . 37)

= 73 . (63 + 37) - 27 . (63 + 37)

= 73 . 100 - 27 . 100

= 7300 - 2700

= 4600

Mời thầy cô và học sinh tải tài liệu tham khảo đầy đủ!

-------------------------------------------

Đề thi tiếp theo:

Đề thi giữa kì 1 Toán 6 bộ sách Cánh Diều

Đề thi giữa kì 1 Toán 6 bộ sách Chân trời sáng tạo

-------------------------------------------------------------------

Ngoài Đề thi Toán giữa học kì 1 lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống - Đề 3 mời các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bạn học Toán lớp 6 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất.

Một số tài liệu ôn luyện thi giữa học kì 1:

  • 74.499 lượt xem
Chia sẻ bởi: Ma Kết
Sắp xếp theo