Đề thi giữa kì 1 Toán 6 sách Chân trời sáng tạo Đề số 3 Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 6

Nội dung Tải về
  • 32 Đánh giá

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Toán Chân trời sáng tạo - Đề số 3 là tài liệu được biên soạn giúp các bạn học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 tốt nhất. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về để ôn tập thi giữa kì lớp 6 đạt kết quả cao.

Tải đề thi dạng PDF tại link sau: Đề thi Toán lớp 6 giữa học kì 1

A. Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

PHÒNG GD&ĐT……..

TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Năm học 2023 – 2024 - Đề 3

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Trong cách viết sau, cách viết nào đúng?

A. 32 = 6

B. 23 = 8

C. 32 = 8

D. 23 = 6

Câu 2: Các số là ước chung của 12 và 18 là:

A. 2 và 6

B. 1 và 4

C. 6 và 9

D. 2 và 9

Câu 3: Tập hợp A là tập hợp các số nguyên tố không lớn hơn 20. Tập hợp A có bao nhiêu phần tử?

A. 4

B. 8

C. 6

D. 7

Câu 4: Chọn khẳng định sai trong các khẳng định dưới đây?

Lục giác đều ABCDEG là hình có:

A. Sáu cạnh bằng nhau: AB = BC = CD = DE = EG = GA.

B. Ba đường chéo chính cắt nhau tại điểm O.

C. Các đường chéo chính: AD = BE = CG.

D. Các góc ở các đỉnh A, B, C, D, E, G, O bằng nhau.

Đề thi giữa kì 1 Toán 6 năm học 2021 - 2022 sách Chân trời sáng tạo Đề số 3

II. Phần tự luận (8 điểm)

Câu 1:

1. Thực hiện các phép tính:

a. 50 : [5 + 3(57 - 6 . 7)] - 1

b. 180 - 10 . (20220 + 36 : 34)

2. Tìm x biết:

a.  40 : (x - 12) = 5

b.  (2x - 4)3 = 32 - 11009

c. x13 : 37 = 36

Câu 2: Thay x, y bằng các chữ số thích hợp để:

a. \overline {23x5y} chia hết cho cả 2; 5 và cho 9

b. \overline {144xy} chia hết cho 3 và 5

Câu 3: Tính diện tích hình vẽ sau:

Đề thi giữa kì 1 Toán 6 năm học 2021 - 2022 sách Chân trời sáng tạo Đề số 3

Câu 4: Số học sinh khối lớp 6 của trường THCS A là một số tự nhiên lớn hơn 900 và nhỏ hơn 1000. Mỗi lần xếp hàng ba, hàng bốn hay hàng năm đều vừa đủ không thừa ai. Hỏi khối lớp 6 có bao nhiêu học sinh?

Câu 5: Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi là 180m, biết rằng nếu tăng chiều rộng 3m và giảm chiều dài 3m thì miếng đất đó trở thành hình vuông. Tính diện tích của miếng đất hình chữ nhật lúc đầu?

B. Đáp án đề thi giữa kì 1 Toán lớp 6 sách Chân trời sáng tạo

I. Đáp án phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

B

A

B

D

II. Phần tự luận (8 điểm)

Câu 1:

1) Thực hiện các phép tính:

a. 50 : [5 + 3 . (57 - 6 . 7)] - 1

= 50 : [5 + 3 . (57 - 42)] - 1

= 50 : [5 + 3 . 15] - 1

= 50 : [5 + 45] - 1

= 50 : 50 - 1

= 1 - 1

= 0

b. 180 - 10 . (20220 + 36 : 34)

= 180 - 10 . (1 + 32)

= 180 - 10 . ( 1 + 9)

= 180 - 10 . 10

= 180 - 100

= 90

2. Tìm x biết:

a. 40 : (x - 12) = 5

x - 12 = 40 : 5

x - 12 = 8

x = 8 + 12

x = 20

b. (2x - 4)3 = 32 - 11009

(2x - 4)3 = 9 - 1

(2x - 4)3 = 8

(2x - 4)3 = 23

2x - 4 = 2

2x = 2 + 4

2x = 6

x = 6 : 2

x = 3

c. x13 : 37 = 36

x13 = 36 . 37

x13 = 313

x = 3

(Còn tiếp)

Mời thầy cô và học sinh tải tài liệu tham khảo đầy đủ!

-------------------------------------------

-----> Đề thi giữa kì 1 Toán 6 bộ sách Chân trời sáng tạo:

----> Đề thi cùng bộ sách Cánh Diều:

Đề thi bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

-------------------------------------------------------------------

Ngoài Đề thi Toán giữa học kì 1 lớp 6 sách Chân trời sáng tạo - Đề 3 mời các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bạn học Toán lớp 6 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất.

Mời bạn đọc tham khảo tài liệu ôn tập thi giữa kì 1 Toán lớp 6:

  • 12.553 lượt xem
Chia sẻ bởi: Khang Anh
Sắp xếp theo