Khoảng 3000 người tham gia một lễ kỉ niệm. Nếu họ xếp hàng 7, hàng 8, hàng 9 hay hàng 10 Bài tập Toán lớp 6

Nội dung
  • 5 Đánh giá

Bài tập Toán lớp 6: Tìm số tự nhiên

Bài tập Tìm ước chung lớn nhất Toán lớp 6 được GiaiToan hướng dẫn giúp các học sinh luyện tập về dạng bài tính nhanh. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh tự củng cố kiến thức, luyện tập và nâng cao cách giải bài tập Toán lớp 6. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo.

Khoảng 3000 người tham gia một lễ kỉ niệm. Nếu họ xếp hàng 7, hàng 8, hàng 9 hay hàng 10 thì đều còn dư 6 người. Hỏi chính xác có bao nhiêu người tham gia?

Hướng dẫn giải chi tiết

Giả sử chính xác số người tham gia lễ kỉ niệm là a \left( {a \in {\mathbb{N}^*};a \leqslant 3000} \right)

Vì nếu xếp hàng 7 còn dư 6 người nên a chia 7 dư 6 hay (a – 6) chia hết cho 7.

Vì nếu xếp hàng 8 còn dư 6 người nên a chia 8 dư 6 hay (a – 6) chia hết cho 8.

Vì nếu xếp hàng 9 còn dư 6 người nên a chia 9 dư 6 hay (a – 6) chia hết cho 9.

Vì nếu xếp hàng 10 còn dư 6 người nên a chia 10 dư 6 hay (a – 6) chia hết cho 10.

=> (a – 6) chia hết cho 7; 8; 9; 10

=> (a – 6) thuộc BC(7; 8; 9; 10)

Ta có: 7 = 7.1; 8 = 22; 9 = 32; 10 = 2.5

BCNN(7; 8; 9; 10) = 33.7.32.5 = 2520

=> (a – 6) ∈ {0; 2520; 5040; ….}

=> n ∈ {6; 2526; 5046; ….}

a \in {\mathbb{N}^*};a \leqslant 3000 => a = 2526

Vậy chính xác có 2 526 người tham gia lễ kỉ niệm.

Cách tìm ước chung lớn nhất

- Muốn tìm UCLN của hai hay nhiều hơn 1 số ta thực hiện ba bước sau:

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố

Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung

Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó.

Tích đó là UCLN phải tìm.

-------------------------------------------

Câu hỏi Toán lớp 6 liên quan:

-------------------------------------------------

Ngoài dạng bài tập Chuyên đề Toán lớp 6: Số tự nhiên, các em học sinh có thể tham khảo thêm các nội dung Hỏi đáp Toán lớp 6 được GiaiToan đăng tải. Với phiếu bài tập này sẽ giúp các em rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các em học tập tốt!

Chia sẻ bởi: Ma Kết
Mời bạn đánh giá!
  • Lượt xem: 444
Sắp xếp theo