Luyện tập Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết Sách Cánh Diều Bài tập Toán lớp 6 Sách Cánh diều

Nội dung
 • 1 Đánh giá

Bài tập Toán lớp 6: Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết - Có đáp án

GiaiToan.com xin giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Bài tập: Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết bài tập trắc nghiệm được xây dựng dựa trên kiến thức trọng tâm sách Cánh diều. Nhằm giúp học sinh củng cố và rèn luyện kỹ năng tính toán, khả năng tư duy với các dạng bài tập mới nhất trong chương trình Toán lớp 6. Tham gia làm bài test để làm quen với các dạng toán Chương 1: Số tự nhiên

------> Bài tiếp theo: Luyện tập Dấu hiệu chia hết

-----> Bài liên quan: 

Bài tập Toán lớp 6 Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết có đáp án được trình bày dưới dạng bài tập trực tuyến nên các em học sinh có thể trực tiếp vào làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Bài tập có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em hiểu cách làm bài hơn. Ngoài ra mời quý thầy cô và học sinh tham khảo thêm một số tài liệu liên quan: Lý thuyết toán lớp 6 Sách Cánh Diều, Giải Toán lớp 6 Sách Cánh Diều, Luyện tập Toán lớp 6, ....

 • Câu 1: Chọn đáp án đúng
  Gợi ý lời giải:

  Hướng dẫn

  Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b (khác 0) nếu có số tự nhiên k sao cho a = b. k

  297 : 11 = 27

 • Câu 2: Khẳng định nào sau đây đúng?
  Gợi ý lời giải:

  Hướng dẫn

  36 + 16 – 24 = 28 chia hết cho 4

 • Câu 3: Nếu a chia hết cho 2, b chia hết cho 4 thì tổng a + b chia hết cho
  Gợi ý lời giải:

  Hướng dẫn

  b chia hết cho 4 => b chia hết chia 2

  Ta có tính chất: Nếu số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó

  => a + b chia hết cho 2

 • Câu 4: Cho hai số tự nhiên a và b, nếu a chia hết cho 12, b chia hết cho 8 thì hiệu a – b chia hết cho
  Gợi ý lời giải:

  Hướng dẫn

  Tương tự câu 3

 • Câu 5: Cho A = 8 + 12 + 16 + 28 + x, với x thuộc N. Điều kiện của x để A chia hết cho 4 là:
  Gợi ý lời giải:

  Hướng dẫn

  Ta thấy các số hạng 8; 12; 16; 28 chia hết cho 4

  Để A chia hết cho 4 thì x chia hết cho 4

 • Câu 6: Áp dụng tính chất chia hết, xét xem tổng (hiệu) nào dưới đây chia hết cho 7?
  Gợi ý lời giải:

  Hướng dẫn

  14.24 chia hết cho 7

  42 chia hết chi 7

  => 14.24 – 42 chia hết cho 7

 • Câu 7: Số tự nhiên m chia cho 45 dư 20 có dạng là:
  Gợi ý lời giải:

  Hướng dẫn

  Phép chia số tự nhiên a cho số tự nhiên b được thương là c, dư d (với d < c) có dạng

  a = b.c + d

  => m = 45k + 20

 • Câu 8: Có bao nhiêu số tự nhiên a để (a + 4) chia hết cho a
  Gợi ý lời giải:

  Hướng dẫn

  Nếu tất cả các số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó để suy ra điều kiện của a

  Vì a⋮a nên để (a + 4) ⋮ a thì 4 ⋮ a suy ra a ∈ {1;2;4}

  Vậy có ba giá trị của nn thỏa mãn điều kiện đề bài.

 • Câu 9: Có bao nhiêu số tự nhiên A để A + 7 chia hết cho A + 2
  Gợi ý lời giải:

  Hướng dẫn

  Vì (A+2)⋮(A+2)

  nên theo tính chất để (A+7)⋮(A+2) thì [(A+7)−(A+2)]⋮(A+2) hay 5⋮(A+2)

  Suy ra (A+2)∈{1;5}

  Vì A+2 ≥ 2nên A+2 = 5⇒A = 5−2 = 3

  Vậy có một số tự nhiên A thỏa mãn yêu cầu.

 • Câu 10:

  Tìm chữ số a biết rằng \overline {20a20a20a} chia hết cho 7

  Gợi ý lời giải:

  Hướng dẫn

  \begin{matrix}
 m = \overline {20a20a20a} = \overline {20a20a} .1000 + \overline {20a} \hfill \\
  = \left( {\overline {20a} .1000 + \overline {20a} } \right).1000 + \overline {20a} \hfill \\
  = 1001.\overline {20a} .1000 + \overline {20a} \hfill \\ 
\end{matrix}

  Theo bài ra ta có số tự nhiên m chia hết cho 7

  Mà 1001 chia hết cho 7 \Rightarrow \overline {20a} \vdots 7

  Ta có:

  \begin{matrix}
 \overline {20a} = 196 + \left( {4 + a} \right) \vdots 7 \hfill \\
  \Rightarrow \left( {4 + a} \right) \vdots 7 \hfill \\
  \Rightarrow a = 3 \hfill \\ 
\end{matrix}

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ bởi: Bạch Dương
Mời bạn đánh giá!
Sắp xếp theo