Luyện tập Tập hợp Bài tập Toán lớp 6 Sách Cánh diều

Nội dung
 • 4 Đánh giá

Bài tập Toán lớp 6: Tập hợp - Có đáp án

GiaiToan.com xin giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Bài tập: Tập hợp bài tập trắc nghiệm được xây dựng dựa trên kiến thức trọng tâm sách Cánh diều. Nhằm giúp học sinh củng cố và rèn luyện kỹ năng tính toán, khả năng tư duy với các dạng bài tập mới nhất trong chương trình Toán lớp 6. Tham gia làm bài test để làm quen với các dạng toán Chương 1: Số tự nhiên

------> Bài tiếp theo: Luyện tập Tập hợp số tự nhiên

-----> Bài liên quan: 

Bài tập Toán 6 Tập hợp có đáp án được trình bày dưới dạng bài tập trực tuyến nên các em học sinh có thể trực tiếp vào làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Bài tập có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em hiểu cách làm bài hơn. Ngoài ra mời quý thầy cô và học sinh tham khảo thêm một số tài liệu liên quan: Lý thuyết toán lớp 6 Sách Cánh Diều, Giải Toán lớp 6 Sách Cánh Diều, .....

 • Câu 1: Cách viết tập hợp nào sau đây đúng?
  Gợi ý lời giải:

  Hướng dẫn

  Sử dụng cách viết tập hợp

  + Tên tập hợp được viết bằng các chữ cái in hoa như A ; B ; C ;...

  + Các phần tử của một tập hợp được viết trong hai dấu ngoặc nhọn { }, ngăn cách nhau bởi dấu “ ; ” (nếu có phần tử số)

 • Câu 2: Cho tập hợp T là các chữ cái trong cụm từ “BÌNH MINH”. Viết tập hợp T dưới dạng liệt kê các phần tử
  Gợi ý lời giải:

  Hướng dẫn

  Mỗi phần tử trong tập hợp chỉ được liệt kê duy nhất một lần.

  Liệt kê các phần tử của tập hợp T:

  T = {B; I; N; H; M}

 • Câu 3: Cách viết đúng tập hợp Q gồm các đồ dùng sinh hoạt trong hình vẽ dưới đây?

  Luyện tập Tập hợp

  Gợi ý lời giải:

  Hướng dẫn

  Những đồ dùng có trong hình vẽ là: ô tô; bút chì, điện thoại, chiếc cốc

 • Câu 4: Cho tập hợp số A = {1, 3; 5; 7}. Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp A
  Gợi ý lời giải:

  Hướng dẫn

  A là tập hợp các số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 8

 • Câu 5:

  Cho tập hợp H = \left\{ {x \in \mathbb{N}|6 \leqslant x < 10} \right\}. Khẳng định nào sau đây đúng?

  Gợi ý lời giải:

  Hướng dẫn

  H là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 6 và nhỏ hơn 10

  => H = {6; 7; 8; 9}

 • Câu 6: Cho tập hợp D là tập hợp các số lẻ lớn hơn 10. Số nào sau đây là một phần tử của tập hợp D
  Gợi ý lời giải:

  Hướng dẫn

  Liệt kê các phần tử của tập hợp D:

  D = {11; 13; 15; 17; ….}

  Vậy 13 ∈ D

 • Câu 7: Quan sát hình vẽ và chọn khẳng định đúng về tập hợp P gồm các con vật có bốn chân trong hình dưới đây:

  Luyện tập Tập hợp

  Gợi ý lời giải:

  Hướng dẫn

  Tập hợp P = {gấu trúc, cáo, sóc}

 • Câu 8: Cho ba chữ số 0; 1; 3 để viết tập hợp các chữ số khác nhau. Hỏi tập số đó có bao nhiêu phần tử?
  Gợi ý lời giải:

  Hướng dẫn

  Các số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau: 130, 103, 301, 310

 • Câu 9:

  Tập hợp M = \left\{ {x \in \mathbb{N}|990 < x \leqslant 1008} \right\} có bao nhiêu phần tử?

  Gợi ý lời giải:

  Hướng dẫn

  Các số tự nhiên liên tiếp hơn kém nhau 1 đơn vị. Vì vậy số phần tử của tập hợp M là:

  1008 – 991 + 1 = 18

 • Câu 10: Tập hợp N các số tự nhiên x sao cho 2x – 15 = 3. Số nào sau đây thuộc tập hợp N?
  Gợi ý lời giải:

  Hướng dẫn

  2x – 15 = 3

  2x = 3 + 15

  2x = 18

  x = 18 : 2

  x = 9

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ bởi: Captain
Mời bạn đánh giá!
Sắp xếp theo