Lê Thị Thùy Hỏi đáp Toán 8 Bài tập Toán 8

x(x-y)+y(y-x)

Phân tích đa thức thành nhân tử:

2
2 Câu trả lời
 • Minh Tân
  Minh Tân

  =X^2-XY+Y^2-XY

  =x^2-2xy+y^2

  =(x-y)^2

  0 Trả lời 02/11/22
  • Biết Tuốt
   Biết Tuốt

   \begin{array}{l}
x\left( {x - y} \right) + y\left( {y - x} \right) = x\left( {x - y} \right) - y\left( {x - y} \right)\\
\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \left( {x - y} \right)\left( {x - y} \right) = {\left( {x - y} \right)^2}
\end{array}

   0 Trả lời 02/11/22
   Tìm thêm: Bài tập Toán 8