Lê Thị Thùy Hỏi đáp Toán 8 Toán 8 Bài

Một hình tam giác có chu vi là 288 cm độ dài cạnh thứ hai gấp ba lần đ

Một hình tam giác có chu vi là 288 cm, độ dài cạnh thứ hai gấp ba lần độ dài cạnh thứ nhất và bằng 1,5 lần độ dài cạnh thứ ba. Tính độ dài mỗi cạnh

1
1 Câu trả lời
 • Biết Tuốt
  Biết Tuốt

  Gọi độ dài cạnh thứ nhất là a

  Vì cạnh thứ hai gấp 3 lần độ dài cạnh thứ nhất nên độ dài cạnh thứ hai là: 3a

  Độ dài cạnh thứ nhất bằng 1,5 độ dài cạnh thứ ba nên độ dài cạnh thứ 3 là \dfrac{{3a}}{{1,5}} = 2a

  Vì chu vi của tam giác là 288 nên:

  \begin{array}{l}
a + 3a + 2a = 288\\
 \Leftrightarrow 6a = 288\\
 \Leftrightarrow a = 48
\end{array}

  Độ dài cạnh thứ hai là : 3 x 48 = 144 ( m)

  Độ dài cạnh thứ ba là : 2 x 48 = 96 ( m)

  Độ dài cạnh thứ nhất là : 48 m

  0 Trả lời 11/11/22
  Tìm thêm: Toán 8 Bài