Lê Thị Thùy Hỏi đáp Toán 8 Toán 8 Bài

Câu 1 : tính nhanh A, 104²-2²B, 36²-2,36

Câu 1 : Tính nhanh

\begin{array}{l}
A = {104^2} - {2^2}\\
B = {36^2} - 2.36.26 + {26^2}
\end{array}

1
1 Câu trả lời
 • Biết Tuốt
  Biết Tuốt

  Ta có:

  \begin{array}{l}
A = {104^2} - {2^2}\\
A = \left( {104 - 2} \right)\left( {104 + 2} \right)\\
A = 102.106\,\, = 10812\\
B = {36^2} - 2.36.26 + {26^2}\\
B = {\left( {36 - 26} \right)^2}\\
B = {10^2} = 100
\end{array}

  0 Trả lời 08/11/22
  Tìm thêm: Toán 8 Bài