Batman Hỏi đáp Toán 8

Tính chiều cao của hình lăng trụ đứng tam giác, biết thể tích là 168cm3 và đáy là tam giác vuông

Tính chiều cao của hình lăng trụ đứng tam giác, biết thể tích là 168cm3 và đáy là tam giác vuông có 2 cạnh góc vuông lần lượt dài 6cm và 8cm.

4
4 Câu trả lời
 • Su kem
  Su kem

  Chiều cao của hình lăng trụ đứng tam giác là 7cm.

  Trả lời hay
  17 Trả lời 26/05/22
  • Kim Ngưu
   Kim Ngưu

   Diện tích đáy của hình lăng trụ đứng tam giác là:

   6 x 8 : 2 = 24 (cm2)

   Chiều cao hình lăng trụ đứng tam giác là:

   168 : 24 = 7 (cm)

   Vậy chiều cao của hình lăng trụ đứng tam giác là 7cm.

   Trả lời hay
   3 Trả lời 26/05/22
   • Thị Thuý Nga Ngô
    Thị Thuý Nga Ngô

    😇


    Trả lời hay
    1 Trả lời 16/10/22
    • Phương Lê
     Phương Lê

     Non


     0 Trả lời 30/10/22
   • Captain
    Captain

    Thể tích hình lăng trụ đứng tam giác bằng tích cuẩ diện tích đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo).

    Đáy là tam giác vuông → Diện tích hình tam giác bằng tích hai cạnh góc vuông chia 2.

    Giải thích các bước giải:

    Diện tích đáy của hình lăng trụ đứng tam giác là: \frac{{6 \times 8}}{2} = 24 (cm2)

    Chiều cao của hình lăng trụ đứng tam giác là: 168 : 24 = 7 (cm)

    Trả lời hay
    1 Trả lời 26/05/22