Bờm Hỏi đáp Toán 8 Toán 8 Bài tập Toán 8

Năm nay tuổi mẹ gấp ba lần tuổi Lan. Lan tính rằng 15 năm nữa thì tuổi mẹ chỉ còn gấp 2 lần tuổi Lan

thôi. Hỏi năm nay Lan bao nhiêu tuổi?

4
4 Câu trả lời
 • Bọ Cạp
  Bọ Cạp

  Gọi x là tuổi Lan năm nay (x > 0; x ∈ N)

  Tuổi của mẹ năm nay là: 3x (tuổi)

  Tuổi Lan 15 năm sau: x + 15 (tuổi)

  Tuổi của mẹ Lan 15 năm sau: 3x + 15 (tuổi)

  15 năm nữa tuổi mẹ chỉ gấp 2 lần tuổi Lan nên ta có phương trình:

  3x + 15 = 2(x + 15)

  => 3x + 15 = 2x + 30

  => 3x – 2x = 30 – 15

  => x = 15 (thỏa mãn điều kiện xác định)

  Vậy năm nay Phương 15 tuổi.

  Trả lời hay
  3 Trả lời 14/04/22
  • Cự Giải
   Cự Giải

   Đáp án Lan hiện tại 15 tuổi

   Trả lời hay
   1 Trả lời 14/04/22
   • Bạch Dương
    Bạch Dương

    Hướng dẫn giải

    + Đặt ẩn và tìm điều kiện của ẩn (nếu có).

    + Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết.

    + Lập phương trình biểu diễn tương quan giữa các đại lượng.

    Lời giải chi tiết

    Gọi tuổi của Lan năm nay là x(tuổi)

    (Điều kiện:

    Tuổi của mẹ Lan năm nay là: 3x(tuổi)

    Theo đề bài ta có phương trình:

    3

    => 3x 2x = 30 – 15

    => x = 15

    (thỏa mãn điều kiện)

    Vậy năm nay Lan 15 tuổi

    Trả lời hay
    1 Trả lời 14/04/22
    • Bọ Cạp
     Bọ Cạp

     Cách giải bài toán bằng cách lập phương trình

     Bước 1: Lập phương trình:

     + Đặt ẩn và tìm điều kiện của ẩn (nếu có).

     + Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết.

     + Lập phương trình biểu diễn tương quan giữa các đại lượng.

     Bước 2: Giải phương trình.

     Bước 3: So sánh với điều kiện và kết luận.

     0 Trả lời 14/04/22