Cự Giải Hỏi đáp Toán 8

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài lớn hơn chiều rộng 8m. Nếu giảm chiều dài đi 3m

và tăng chiều rộng thêm 1m thì chu vi mảnh đất bằng 60m. Tính các kích thước của mảnh đất hình chữ nhật lúc đầu.

4
4 Câu trả lời
 • Bắp
  Bắp

  Đáp án: Chiều dài mảnh đất là 20m, chiều rộng mảnh đất là 12m.

  0 Trả lời 19/05/22
  • Batman
   Batman

   Lời giải chi tiết

   Gọi chiều dài ban đầu của mảnh đất hình chữ nhật là x (m), (Điều kiện: x > 8)

   Theo bài ra ta có: Chiều dài lớn hơn chiều rộng 8m

   Suy ra chiều rộng ban đầu của mảnh đất hình chữ nhật là x - 8 (m)

   Khi giảm chiều dài đi 3m thì ta có chiều dài mới là: x - 3 (m)

   Khi tăng chiều rộng thêm 1m thì ta có chiều rộng mới là: x - 7 (m)

   Chu vi mảnh đất hình chữ nhật sau khi thay đổi chiều dài và chiều rộng là:

   (x – 3 + x - 7).2 = 4x – 20 (m)

   Khi đó chu vi mảnh đất bằng 60m nên ta có phương trình:

   4x – 20 = 60

   => 4x = 80

   => x = 20 (thỏa mãn điều kiện)

   Vậy chiều dài ban đầu của mảnh đất hình chữ nhật là 20 m.

   Chiều rộng ban đầu của mảnh đất hình chữ nhật là 20 – 8 = 12 m.

   0 Trả lời 19/05/22
   • Ỉn
    Ỉn

    Hướng dẫn giải

    Bước 1: Gọi và đặt điều kiện cho ẩn.

    Bước 2: Biểu diễn các đại lượng còn lại theo ẩn.

    Bước 3: Lập phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa các đại lượng và giải phương trình đó.

    Bước 4: Kết hợp điều kiện đưa ra kết luận.

    0 Trả lời 19/05/22
    • Thiên Bình
     Thiên Bình

     Cách giải bài toán bằng cách lập phương trình

     Bước 1: Lập phương trình:

     + Đặt ẩn và tìm điều kiện của ẩn (nếu có).

     + Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết.

     + Lập phương trình biểu diễn tương quan giữa các đại lượng.

     Bước 2: Giải phương trình.

     Bước 3: So sánh với điều kiện và kết luận.

     0 Trả lời 19/05/22