Khối đa diện đều loại {3; 4} Khối bát diện đều

Nội dung
  • 5 Đánh giá

Đa diện đều đưa ra phương pháp và các ví dụ cụ thể, giúp các bạn học sinh THPT ôn tập và củng cố kiến thức về dạng toán hình học không gian Toán lớp 11 và lớp 12. Tài liệu bao gồm hình vẽ trực quan, các bài tập ví dụ minh họa có lời giải và bài tập rèn luyện giúp các bạn bao quát nhiều dạng bài chuyên đề lượng giác. Chúc các bạn học tập hiệu quả!

A. Hình vẽ minh họa khối đa diện đều loại {3; 4}

Khối đa diện đều loại 3 4B. Khối đa diện đều loại {3; 4} là hình gì?

A. Tứ diện đều

B. Lập phương

C. Bát diện đều

D. Mười hai mặt đều

Hướng dẫn giải

- Khối đa diện đều được gọi khác là Bát diện đều (hay khối tám mặt đều)

Chọn đáp án C

C. Khối đa diện đều loại {3; 4} có bao nhiêu cạnh?

A. 6

B. 12

C. 18

D. 30

Hướng dẫn giải

Khối đa diện đều loại {3; 4} có 12 cạnh

Chọn đáp án B

D. Khối đa diện đều loại {3; 4} có bao nhiêu mặt?

A. 8

B. 4

C. 6

D. 12

Hướng dẫn giải

Khối đa diện đều loại {3; 4} có 8 mặt

Chọn đáp án A

E. Khối đa diện đều loại {3; 4} có bao nhiêu đỉnh?

A. 8

B. 4

C. 6

D. 10

Hướng dẫn giải

Khối đa diện đều loại {4; 3} có 6 đỉnh

Chọn đáp án C

F. Khối đa diện đều loại {3; 4} có bao nhiêu mặt đối xứng?

A. 4

B. 6

C. 8

D. 9

Hướng dẫn giải

Khối đa diện đều loại {3; 4} có 9 mặt đối xứng.

Chọn đáp án D

G. Khối đa diện đều là gì?

- Khối đa diện đều là khối đa diện lồi có tính chất như sau:

+ Mỗi mặt của nó là một đa giác đều p cạnh.

+ Mỗi đỉnh của nó là đỉnh chung của đúng q mặt.

- Khối đa diện đều như vậy người ta gọi là khối đa diện đều loại {p; q}

Nhận xét: Các mặt của khối đa diện đều là những đa giác đều và bằng nhau

-------------------------------------------------

Hi vọng Chuyên đề Khối đa diện là tài liệu hữu ích cho các bạn ôn tập kiểm tra năng lực, bổ trợ cho quá trình học tập trong chương trình THPT cũng như ôn luyện cho kì thi THPT Quốc gia. Chúc các bạn học tốt!

Một số tài liệu liên quan:

  • 42.508 lượt xem
Chia sẻ bởi: Xucxich14
Sắp xếp theo