Đường tăng Hỏi đáp Toán 8 Chuyên đề Toán 8 Toán 8

Cho tam giác ABC vuông tại a có AB = 5 cm AC = 12cm BC = 13cm, đường cao AH (H thuộc BC)

a. Chỉ ra các cặp tăm giác đồng dạng

b. Chứng minh AC = CH.BC

4
4 Câu trả lời
 • Phước Thịnh
  Phước Thịnh

  Hướng dẫn giải chi tiết

  a) Xét △HBA và △ABC có:

  Góc B chung

  Góc BAC=AHB (Cùng bằng 90độ)

  => △HBA~△ABC (g - g)

  Xét △ABC và △HAC, có:

  Góc AHC = Góc BAC (Cùng bằng 90độ)

  Góc C chung

  =>△ABC~HAC (g - g)

  Mà △HBA~△ABC (chứng minh trên)

  =>△HAC~△HBA

  Vậy các cặp tam giác đồng dạng là: △ABC~HAC; △HBA~△ABC; △HAC~△HBA

  b) Ta có: △ABC~△HAC (Chứng minh câu a)

  => \frac{{HC}}{{AC}} = \frac{{AC}}{{BC}}

  => AC^2= HC.BC => Điều phải chứng minh

  0 Trả lời 11:16 07/05
  • Đội Trưởng Mỹ
   Đội Trưởng Mỹ

   Ba trường hợp đồng dạng của tam giác

   a) Trường hợp thứ nhất cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c)

   - Nếu ba cạnh của tam giác này tỉ lệ với ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng với nhau.

   b) Trường hợp thứ hai cạnh – góc – cạnh (c.g.c)

   - Nếu hai cạnh của tam giác này tỉ lệ với hai cạnh của tam giác kia và hai góc tạo bởi các cặp cạnh đó bằng nhau thì hai tam giác đồng dạng với nhau.

   c) Trường hợp thứ ba góc – góc - góc (g.g.g)

   - Nếu hai góc của tam giác này lần lượt bằng hai góc của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng với nhau.

   0 Trả lời 11:16 07/05
   • Biết Tuốt
    Biết Tuốt

    Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

    - Hai tam giác vuông đồng dạng với nhau nếu:

    + Tam giác vuông này có một góc nhọn bằng góc nhọn của tam giác vuông kia.

    + Tam giác vuông này có hai cạnh góc vuông tỉ lệ với hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia.

    0 Trả lời 11:16 07/05
    • Sư Tử
     Sư Tử

     C. Cách chứng minh tam giác đồng dạng

     Dạng 1: Chứng minh hai tam giác đồng dạng - Sử dụng hệ thức.

     Dạng 2: Chứng minh hai tam giác đồng dạng - Định lí Ta - lét và chứng minh hai đường thẳng song song.

     Dạng 3: Chứng minh hai tam giác đồng dạng - góc tương ứng bằng nhau.

     0 Trả lời 11:16 07/05
     Hỏi đáp Toán 8
     Xem thêm